Metsä oppimisympäristönä

Tutkimusryhmä

Monitieteinen tutkimusryhmä, joka kehittää osallistumista tukevia pedagogisia malleja hyödyntäen www.openmetsa.fi-oppimisympäristöä ja avoimia oppimistehtäviä

Tavoitteena on tutkima monitieteisesti metsä- ja luontoympäristöön sekä niiden hyödyntämiseen liittyvä uusia kasvatuksellisia ja opetuksellisia merkityksiä sekä käytänteitä (esim. design-suuntautunut pedagogiikka). Tutkimuksen tarkoituksena on myös kehittää uusia oppilaiden, opiskelijoiden sekä kansalaisten osallistumista edistäviä malleja koulu-, luonto- ja kulttuurikohteisiin ja teknologisiin ympäristöihin sijoittuvassa oppimisessa. Tutkimus- ja kehitysprosessi tapahtuu design-tutkimuksen menetelmiä soveltaen eri alojen asiantuntijoiden sekä useiden kohderyhmien kanssa aina alakoulusta opettajaopiskelijoihin sekä kansainväliseen opettajaryhmään. Tutkimuksen kohteita ovat erityisesti oppiminen itseorganisoituvana prosessina, autenttisen oppimisen edistäminen, oppimisen ekosysteemit projektioppimisessa, oppimisen systeeminen luonne sekä fyysisistä ja käsitteellisistä objekteista oppiminen. Tutkimuksen kohteina ovat metsä-, luonto- ja kulttuurikohteista ja -kohteissa tapahtuva oppiminen, oppijayhteisön kokemukset, oppimisen työkalut ja sovellettavissa oleva teknologia, openmetsä.fi käyttäjä- ja tuottajayhteisön laajentaminen. Tutkimuksessa sovelletaan design-tutkimusta sekä kvalitatiiviselle ja kvantitatiiviselle tutkimukselle kehitettyjä menetelmiä.