Metsäekologian ja metsien monimuotoisuuden tutkimusryhmä

01.08.1996 -

Tutkimusryhmä

Tutkimme metsien monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä sekä haemme tieteellisesti perusteltuja keinoja monimuotoisuuden turvaamiseksi.

Tutkimme
- mitkä metsien ekologiset tekijät vaikuttavat populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien ominaisuuksiin,
- millä lailla metsäekosysteemit ja metsien elinympäristöt muuttuvat,
- miten muutokset vaikuttavat metsien monimuotoisuuteen sekä metsäekosysteemin rakenteeseen ja toimintaan.

Haemme tieteellisesti perusteltuja ratkaisuja,
- joilla voidaan turvata pohjoisten havumetsien monimuotoisuutta,
- joilla metsänhoitoa ja talouskäytössä olevien metsien ekologista tilaa voidaan parantaa,
- joilla suojelualueet osaltaan mahdollisimman tehokkaasti turvaavat metsien monimuotoisuutta.