Tarkenna hakuasi

Mikromuovien analyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan (MAP-hanke) profiilikuva

Mikromuovien analyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan (MAP-hanke)

Projekti
Päättynyt 18.02.2022 - 31.10.2023
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Mikromuovien analyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan (MAP-hanke) rahoittajan logo Mikromuovien analyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan (MAP-hanke) rahoittajan logo Mikromuovien analyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan (MAP-hanke) rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hanketta toteuttaa Itä-Suomen yliopisto.

Johtajat

Mikromuoveja on löydetty lähes kaikkialta ympäristöstämme, hulevesistä ja jätevesistä, mutta myös juomista ja elintarvikkeista. Tutkimustietoa niiden terveysvaikutuksista tullaan saamaan lähivuosina ja on todennäköistä, että mikromuovien osalta tullaan myös asettamaan valvontavelvoitteita ja laatuvaatimuksia. Täten mm. talousveden tuottajilla ja elintarvikeyrityksillä on suuri tarve saada lisätietoa tuotteidensa sisältämistä mikromuovien määristä ja niiden mahdollisista lähteistä, jotta niiden poistamiseen ja valvontaan voidaan varautua elintarviketurvallisuuden ja kuluttajien vaatimalla tavalla.

Pohjois-Savolla on hyvät edellytykset olla edelläkävijä elintarvikkeiden ja talousvesien mikromuovien analytiikassa ja poistomenetelmien kehittämisessä Itä-Suomen yliopiston (UEF) osaamisen ansiosta. UEF:n SIB Labs -yksikössä on nykyaikaiset mikromuovien analysointilaitteistot ja jatkuvasti karttuvaa kokemusta mikromuovin määrien ja laadun tutkimisesta eri näytetyypeistä. SIB Labs muun muassa osallistuu EU:ssa toteutettavaan mikromuovien analysoinnin standardointiin.UEF:n Farmasian laitoksella on kemian ja toksikologian erityisosaamista ja kattava laitekanta mm. orgaanisten yhdisteiden analysointiin, jota voidaan hyödyntää mikromuovien sisältämien lisäaineiden ja kertymien tutkimiseksi. Farmasialla ja SIB Labsilla on myös vahvaa poikkitieteellistä osaamista ja kokemusta suodatusmenetelmistä ja analytiikan kehittämisestä.

Tämän hankkeen tarkoituksena on kehittää mikromuovianalytiikkaa ja poistomenetelmiä elintarvikeyritysten lähtökohdista antaen alueen yrityksille valmiuksia vastata eturintamassa kiristyviin laatuvaateisiin. Hankkeen toimenpiteinä toteutetaan 3 työpakettia, joissa

1) Kehitetään näytteenotto- ja analyysiprotokollia mikromuovien määrän ja laadun analysoimiseksi teollisuuden prosesseista.

2) Kartoitetaan ja testataan mikromuovien poistoon soveltuvia ratkaisuja ja mikromuovien mahdollisia lähteitä yritysten prosesseissa. Tutkitaan mikromuovien sisältämiä lisäaineita ja kertymiä.

3) Lisätään yritysten osaamista ja valmiuksia mikromuovien määrän valvontaan ja niiden poistoon.

Hankkeen tuloksena alueen yrityksillä on osaamista mikromuoveista, mikromuovien analytiikasta ja poistosta, sekä käsitys tuotteidensa mahdollisista mikromuovikontaminaatiolähteistä. Tämä antaa yrityksille mahdollisuuden kehittää laadunvalvontaprosessejaan ja vahvistaa brändiä vastuullisena korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottajana. Korkealaatuiset elintarvikkeet on yksi tunnistetuista Pohjois-Savon alueen vahvuuksista.