Tarkenna hakuasi

Mikromuovien analyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan (MAP-hanke) profiilikuva

Mikromuovien analyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan (MAP-hanke)

Projekti
Päättynyt 18.02.2022 - 31.10.2023
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Savon liitto

Mikromuovien analyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan (MAP-hanke) rahoittajan logo Mikromuovien analyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan (MAP-hanke) rahoittajan logo Mikromuovien analyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan (MAP-hanke) rahoittajan logo

Hanketta rahoitettiin Euroopan Aluekehitysrahastosta (EAKR).
Hankkeen toteutti Itä-Suomen yliopisto.

Johtajat

Mikromuoveja löydetään lähes kaikkialta ympäristöstämme, hulevesistä ja jätevesistä, mutta myös juomista ja elintarvikkeista. Tutkimustietoa niiden terveysvaikutuksista tullaan saamaan lähivuosina ja on todennäköistä, että mikromuovien osalta tullaan myös asettamaan valvontavelvoitteita ja laatuvaatimuksia. Täten mm. talousveden tuottajilla ja elintarvikeyrityksillä on suuri tarve saada lisätietoa tuotteidensa sisältämistä mikromuovien määristä ja niiden mahdollisista lähteistä, jotta niiden poistamiseen ja valvontaan voidaan varautua elintarviketurvallisuuden ja kuluttajien vaatimalla tavalla.

Mikromuovien analyysin ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan (MAP) -hankkeessa (2022-2023)http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4999-8 tarkasteltiin mikromuoveja erityisesti teollisuuden näkökulmasta tarkoituksena antaa teollisuuden toimijoille valmiuksia mikromuovien hallintaan. Hankkeessa kehitettiin analytiikkaa muun muassa mikromuovien karakterisoimiseksi vesi- ja elintarvikenäytteistä sekä erilaisista pakkausmateriaaleista. Lisäksi hankkeessa kehitettiin menetelmiä mikromuovien sisältämien yhdisteiden ja niiden toksisuuden tutkimiseksi, sekä mikromuovien poistamiseksi. Lisäksi kartoitettiin laajasti tämänhetkistä tutkimustietoa mikromuoveista, ja välitettiin tietoa erityisesti alueen yrityksille.

Hanketta toteuttivat Itä-Suomen yliopiston poikkitieteellinen tutkimusryhmä, johon kuului kemistejä, fyysikoita, elintarviketieteilijöitä, ympäristötieteilijöitä ja toksikologeja. Hanketta hallinnoitiin Teknillisen fysiikan ja Farmasian laitokselta, mutta tutkimustiimiin kuului asiantuntijoita myös Ympäristötieteen laitokselta, sekä Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä. Hanketta rahoitti Pohjois-Savon liitto Euroopan aluekehitysrahastosta. Korkealaatuiset elintarvikkeet ja vesiosaaminen ovat tunnistettuja Pohjois-Savon alueen vahvuuksia.

Hankkeen loppujulkaisu:

Raninen Kaisa, Uurasjärvi Emilia, Peräniemi Sirpa, Soininen Tuomo, Vepsäläinen Jouko, Järvelä Essi, Riekkinen Kati, Karim Shahina, Selenius Mikko, Savolainen Ritva, Visuri Roosa, Koistinen Arto, Tomppo Laura. Mikromuovien analytiikan ja poistomenetelmien kehittäminen teollisuuden laadunvalvontaan. Publications of the University of Eastern Finland. Reports and Studies in Science, Forestry and Technology, 4. 2023. Saatavilla: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-4999-8

Hankkeen videoseminaari on katsottavissa: https://sites.uef.fi/map-hanke/