Mikromuovitutkimus

Tutkimusryhmä

Mikromuovitutkimus-ryhmässä kehitetään menetelmiä mikromuovien määrien selvittämiseen ympäristö- ja elintarvikenäytteistä. Meneillään olevissa tutkimushankkeissa tehdään menetelmäkehitystä ja selvitetään teollisuuden prosesseissa ja jätevesissä olevien mikromuovien määrää. Lisäksi tutkitaan muovipakkauksista elintarvikkeisiin irtoavien mikromuovien ja siirtyvien muovin lisäaineiden määriä ja vaikutuksia ihmisen suolistolle.

Teemme tutkimusta yhteistyössä farmasian laitoksella toimivan Mikromuovit ja terveys -ryhmän kanssa sekä Ravitsemustieteen tutkijoiden kanssa (mikro)muovien terveyshaittojen selvittämiseksi. Lisäksi teemme yhteistyötä Bio- ja ympäristötieteen tutkijoiden kanssa, jotka tutkivat mikromuovien aiheuttamia haittoja vesiympäristölle ja eliöille.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Suomen Akatemia

Mikromuovitutkimus rahoittajan logo

Muut rahoittaja(t)

Business Finland

Pohjois-Savon liitto (EAKR)

Ympäristöministeriö

UEF:n mikromuovitutkimus pohjautuu vahvaan mikroskooppiseen ja spektroskooppiseen analytiikkaan, jossa käytettävissämme on maailmanluokan laitteistot.
Olimme SYKEn kanssa osa konsortiosta, joka sai Suomen ensimmäisenä Akatemian rahoituksen mikromuovitutkimukseen vv. 2016-2020 (Microplastics in Finnish waters, MIF -hanke). Tutkimuskohteena oli erityisesti mikromuovien kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen analytiikka ja siihen liittyvä menetelmäkehitys FTIR- ja Raman-mikrospektroskopialla, sekä muovien sisältämien aineiden tarkempi kemiallinen analytiikka mm. NMR ja 2D-GC-MS -laitteilla.
Vuosille 2020-2024 saatu Suomen Akatemian rahoitus mahdollistaa mikromuovien terveysvaikutusten arviointia, kun tutkimme mm. elintarvikemuovien ja niiden lisäaineiden vaikutuksia suolistomalleilla (Direct microplastic exposure via foodstuff and food packaging, diMPex -hanke).

Mikromuovien yleisyyden, määrän, kemiallisen koostumuksen, kokoluokkien ja lähteiden määrityksen myötä voidaan paremmin arvioida mikromuovien esiintymistä luonnossa, talousvedessä ja elintarvikkeissa. Tämä on tärkeää tietoa kun lopulta arvioidaan mikromuovien vaikutusta ja mahdollisia haittoja niin vesieliöille kuin ihmisterveydellekin.

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Jouni Sorvari
  Jouni Sorvari jouni.sorvari@uef.fi
 • Eila Torvinen
  Eila Torvinen eila.torvinen@uef.fi
 • Victor Carrasco-Navarro
  Victor Carrasco-Navarro victor.carrasco.navarro@uef.fi
 • Hani El-Nezami
  Hani El-Nezami hani.el-nezami@uef.fi
 • Jussi Kukkonen
  Jussi Kukkonen jussi.kukkonen@uef.fi
 • Maija Lahtela-Kakkonen
  Maija Lahtela-Kakkonen maija.lahtela-kakkonen@uef.fi

Yhteistyö UEF:n tutkimusryhmien kanssa

Yhteistyökumppanit

Tiedostot