Mikromuovitutkimus

Tutkimusryhmä

Yliopistossa tehdään mikromuovien monitieteistä tutkimusta: erityisesti menetelmäkehitys ja analytiikka muovipartikkelien määrän ja laadun määrittämiseksi erilaisista ympäristönäytteistä (SIB Labs), kemiallisen analytiikan kehittäminen (Farmasia), vaikutusten arviointi vesieliöille (Ympäristö- ja biotieteet) ja ihmisterveydelle (Farmasia, Ravitsemustiede).

UEF:n mikromuovitutkimus pohjautuu osaltaan vahvaan mikroskooppiseen ja spektroskooppiseen analytiikkaan, jossa käytettävissämme on maailmanluokan laitteistot.
Olimme SYKEn kanssa osa konsortiosta, joka sai Suomen ensimmäisenä Akatemian rahoituksen mikromuovitutkimukseen vv. 2016-2020 (Microplastics in Finnish waters, MIF -hanke). Tutkimuskohteena on erityisesti mikromuovien identifiointi ja siihen liittyvä menetelmäkehitys (FTIR- ja Raman-mikrospektroskopia) sekä syvällisen kemiallisen koostumuksen tutkimus (mm. NMR, 2D-GC-MS).
Vuosille 2020-2024 saatu Akatemian rahoitus mahdollistaa mikromuovien terveysvaikutusten arviointia, kun tutkimme mm. elintarvikemuovien ja niiden lisäaineiden vaikutuksia suolistomalleissa (Direct microplastic exposure via foodstuff and food packaging, diMPex -hanke).

Mikromuovien yleisyyden, määrän, koostumuksen ja lähteiden määrityksen myötä voidaan paremmin arvioida mikromuovien esiintymistä luonnossa ja yhteiskunnassa. Tämä on tärkeää tietoa kun lopulta arvioidaan mikromuovien vaikutusta ja mahdollisia haittoja niin vesieliöille kuin ihmisterveydellekin.

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Jouni Sorvari
  Jouni Sorvari jouni.sorvari@uef.fi
 • Eila Torvinen
  Eila Torvinen eila.torvinen@uef.fi
 • Victor Carrasco-Navarro
  Victor Carrasco-Navarro victor.carrasco.navarro@uef.fi
 • Hani El-Nezami
  Hani El-Nezami hani.el-nezami@uef.fi

YHTEISTYÖKUMPPANIT - UEF

Yhteistyökumppanit

Julkaisut

Tiedostot