Mitokondriobiologia

01.10.2012 -

Tutkimusryhmä

Tutkimusryhmämme tutkii Mitokondrio-DNA:n ylläpitoa sekä tämän merkitystä solujen ja kudosten terveelle toiminnalle, hyödyntäen laajasti molekyylibiologian ja genomiikan menetelmiä.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Suomen Akatemia

Mitokondriobiologia rahoittajan logo

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä Mitokondriobiologia

Mitokondriobiologian tutkimusryhmä @UEF

Mitokondriot ovat solujen voimalaitoksia, joilla on oma perimänsä, mitokondrio-DNA (mtDNA) ja joka on välttämätön solujen toiminnalle. Monien mitokondriaalisten sairauksien oireiden takana ovat lisääntyneet mtDNA:n vauriot tai tämän vajaus potilaan eri kudoksissa. Nämä sairaudet ovat useimmiten hyvin vaikeita ja niille on tyypillistä, että vaikutus kohdistuu vain joihinkin kudoksiin, muttei toisiin. Ryhmämme tutkii mtDNA:n ylläpidon kudosspesifisiä mekanismeja ja kuinka mitokondriot sopeutuvat normaalisti erilaisiin perimän vaurioihin. Toivomme näin löytävämme vastauksia erilaisten kudosten mitokondriovaurioherkkyyteen sekä näiden estämiseen. Olemme myös kiinnostuneita evoluutiobiologisista kysymyksistä, kuten siitä miten mitokondriot vuorovaikuttavat tuman kanssa mahdollisesti vahvistaen lajirajoja.

Avainsanat

Ajanjakso

01.10.2012 -

Ryhmän jäsenet - UEF