Molekyylimallinnuksen ja lääkeainesuunnittelun tutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Molekyylinmallinnus ja lääkesuunnittelu tutkimusryhmässämme Kuopion farmasian laitoksella hyödynnetään erilaisia laskennallisen kemian menetelmiä edistämään ja nopeuttamaan uusien lääkeaineiden etsimistä sekä auttamaan yhdisteiden kokeellista kehittämisestä. Teemme myös yhteisrahoitteisia ja kaupallisia tutkimuksia lääketeollisuudelle.

Molekyylimallinnus ja lääkeainesuunnittelu tutkimusryhmässämme etsitään uusia lääkeaineita, tutkitaan lääkeaineiden vuorovaikutuksia proteiinien kanssa ja rakennetaan kohdeproteiinimalleja. Lääkeaineen kohdeproteiinin rakennetta voidaan hyödyntää selvitettäessä siihen tunnetusti sitoutuvien lääke- tai muiden molekyylien välisiä vuorovaikutuksia sekä etsittäessä uusia lääkeaineita virtuaalisesti. Kohdeproteiinin rakenteesta voidaan yleensä tunnistaa lääkeaineen sitoutumispaikka. Telakointi eli kohdeproteiinin ja lääkeaineen rakenteiden toisiinsa sovittamisen avulla voidaan ennustaa miten hyvin erilaiset pienmolekyylit voisivat sitoutua ko. proteiinin sitoutumispaikkaan.