Monipaikkainen Pohjois-Karjala (MONIPOKA)

01.09.2021 - 31.05.2022

Tutkimusryhmä

Hankkeessa selvitetään monipaikkaisuuden ilmiötä ja tähän liittyvää potentiaalia ja kehittämistarpeita Pohjois-Karjalan maaseutualueilla.

Monipaikkaisuuden ilmiötä Pohjois-Karjalan maaseutualueilla selvitetään kolmesta teemasta:
- monipaikkainen työ ja yrittäjyys elinvoimatekijänä
- monipaikkaiset asukkaat hoivan antajina ja tarvitsijoina
- monipaikkaisuus järjestötoiminnassa ja kyläyhteisöissä

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma/Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Monipaikkainen Pohjois-Karjala (MONIPOKA) rahoittajan logo

Organisaatio

Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Hanketta toteutetaan kolmena työpakettina:

  • Kartoitetaan olemassa olevaa tietopohjaa monipaikkaisuudesta Pohjois-Karjalassa. Tietolähteet kootaan yhteen selvityksen tausta- ja pohjatiedoksi.
  • Toteutetaan kyselytutkimus Pohjois-Karjalan monipaikkaisille asukkaille. Kyselyn kohderyhmänä ovat monipaikkaiset maakunnassa vapaa-ajan asunnon omistavat kotitaloudet, joiden vakituinen asuinpaikka sijaitsee maakunnan ulkopuolella.
  • Järjestetään kunta- ja järjestötoimijoiden yhteisiä keskustelutilaisuuksia paikallista ja alueellista monipaikkaisuutta ja sen potentiaalia koskevan laadullisen tiedon keräämiseksi.

Selvityshanketta toteutetaan Itä-Suomen yliopiston, Suomen ympäristökeskuksen sekä Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen yhteistyöhankkeena.

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2021 - 31.05.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

Linkit

Tiedostot