Tarkenna hakuasi

MONIVOIMA - Monipaikkaisuus voimavarana ja haasteena erilaistuvissa kunnissa profiilikuva

MONIVOIMA - Monipaikkaisuus voimavarana ja haasteena erilaistuvissa kunnissa

Tutkimusryhmä
Päättynyt 01.06.2021 - 30.06.2022

Monipaikkaisuus on moniulotteinen ja -sisältöinen ilmiö, mikä koskettaa miljoonien suomalaisten elämää niin kaupungeissa kuin maaseudulla. Koti
ja asuminen eivät ole enää yksinomaan sidottuja vakituiseen asumiseen, vaan Suomessa on yhä useammalla kotitaloudella käytössä myös vapaa-ajan asunto. Elämän ja arjen jakaantuminen monen paikkakunnan kesken on ilmiö, jonka arvioidaan vahvistuvan entisestään. Se myös erilaistaa kuntia entisestään. Kaupungeissa monipaikkainen asuminen liittyy useimmiten työhön, opiskeluun, perhesyihin ja parisuhteeseen. Maaseudulla monipaikkaisuus näyttäytyy erityisesti vapaa-aikaan sekä kausi- tai etätyöhön liittyvänä asumisena.

Kuntanäkökulmasta ei ole tehty monipaikkaisuutta käsittelevää, eri toimialoja ja toimintoja yhdistävää tutkimusta, vaikka tarvetta tällaiseen on juuri nyt. Kunnissa on käynnistymässä tänä vuonna uusi valtuustokausi ja näin kunnat voivat hyödyntää tämän tutkimuksen tuloksia uuden valtuustokauden strategia-, ohjelma- ja hanketyössä sekä kunta-alan verkostoissa vertaiskehittämisen periaatteella.

Tämän tutkimuksen kohteena on monipaikkaisuus ilmiönä Kuntaliiton Erilaistuva KuntaSuomi 2025 -tutkimusohjelmassa. Tutkimuksen tehtävänä on tuottaa tietoa monipaikkaisuuden kunnille aiheuttamista vaikutuksista, sen mukanaan tuomista voimavaroista ja haasteista sekä sen hyödyntämismahdollisuuksista muuttuvassa ja erilaistuvassa kuntakentässä. Tutkimuskysymyksiä ovat:

1. Mitä ulottuvuuksia monipaikkaisuuteen sisältyy ja miten monipaikkaisuuden vahvistuminen vaikuttaa erityyppisissä kunnissa?
2. Miten kunnissa on hyödynnetty monipaikkaisuutta?
3. Mitä haasteita monipaikkaisuuden lisääntyminen tuo kunnille?
4. Millaista kehittämispotentiaalia, voimavaroja ja hyödyntämismahdollisuuksia monipaikkaisuus kunnille tarjoaa?

Yhteistyö

  • Kuntakehitys Kaija Majoinen