Neuro-impakti ja innovaatio tutkimustiimi

Tutkimusryhmä

Neuro-impakti ja -innovaatio tutkimustiimi keskittyy aivoterveyden tutkimuksen johtamiseen ja organisointiin. Tarkastelemme erityisesti, miten neurotieteellisen tutkimuksen vaikuttavuutta ja siitä syntyviä innovaatioita tuotetaan yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Tarvitaan kokonaisvaltaisempi ymmärrys siitä, miten aivoterveyden tutkimuksesta syntyy yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja innovaatioita, kuten varhaisia diagnooseja, uusia hoitoja ja käyttäjälähtöisiä palveluita yksilöllistetyn lääketieteen ja hoidon tarpeisiin. Keskeisiä sidosryhmiä ovat sairaalat ja muut terveydenhuollon organisaatiot, potilaat ja potilasjärjestöt sekä tuotekehitystä tekevät yritykset. Tiimimme tuottaa uutta tietoa yhteistyöhön perustuvista ja luovista tutkimusprosesseista ja niiden tuloksista. Olemme kiinnostuneita siitä, miten tätä yhteistyötä organisoidaan, hallitaan, arvioidaan ja priorisoidaan neurotieteellisen perustutkimuksen sekä translationaalisen ja kliinisen aivotutkimuksen kontekstissa.

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Albert Mills, Saint Mary's University, Sobey Business School, Canada
    Albert Mills, Saint Mary's University, Sobey Business School, Canada albert.mills@smu.ca
  • Jean Helms Mills, Saint Mary's University, Sobey Business School, Canada
    Jean Helms Mills, Saint Mary's University, Sobey Business School, Canada jean.mills@smu.ca
  • Caterina Bettin
    Caterina Bettin caterina.bettin@uef.fi

Yhteistyökumppanit