Tarkenna hakuasi

Kansainväliset osaajat: 'alhaalta-ylös' näkökulmia työn ja yrittäjyyden politiikkainnovaatioihin Suomessa (HIWE) profiilikuva

Kansainväliset osaajat: 'alhaalta-ylös' näkökulmia työn ja yrittäjyyden politiikkainnovaatioihin Suomessa (HIWE)

Projekti
01.10.2022 - 30.09.2024
Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Business Finlandin rahoittama projekti

Johtajat

Kansainvälisten osaajien tarve on tunnistettu yhä laajemmin suomalaisen yhteiskunnan eri osa-alueilla, aina tieteellisen tiedon tuottamisesta kansalaisten hyvinvointiin. Kansainvälisistä osaajista puhutaan paljon myös suomalaisissa yliopistoissa. Keskustelusta puuttuu kuitenkin kokonaisvaltainen ymmärrys siitä, miten kansainväliset osaajat kokevat elämisen ja työskentelyn Suomessa. On tärkeää selvittää, vastaako nykyinen innovaatiopolitiikka ja käytännön toimenpiteet niihin haasteisiin, jotka kansainväliset osaajat kokevat itselleen tärkeiksi.

High-skilled internationals: Bottom-up insights into policy innovation for work and entrepreneurship in Finland (HIWE) -hankkeessa tutkitaan kansainvälisten osaajien kokemuksia terveys-, lääke-, ICT- ja teknologiasektoreilla sekä kansainvälisen kaupan ja matkailun aloilla. Lisäksi hankkeessa kartoitetaan kansainvälisiä osaajia tukevia organisaatioita ja laaditaan yhteenveto nykyisistä politiikkalinjauksista.

Hankkeen tutkijat kehittävät ja testaavat uudenlaista osallistavaa mallia innovaatiopolitiikan kehittämiseen. Yhteistoiminnallinen malli tuo yhteen kansainväliset osaajat ja keskeiset sidosryhmät. Tavoitteena on haastaa perinteistä hierarkkisesti tapahtuvaa päätöksentekoa yhteiskunnassa. Tämä vastaa tarpeeseen tuottaa lisää tutkittua tietoa siitä, miten ruohonjuuritason näkökulmia painottava yhteistoiminta voi tukea innovaatiopolitiikan ja yhteiskunnallisen päätöksenteon vaikuttavuutta.

HIWE-hankkeen keskeisenä tuotoksena kehitetty malli tukee kansainvälisten osaajien osallisuutta politiikkainnovaatioiden tuottamisessa. Hankkeessa syntyy yhteistoiminnallisesti kirjoitettuja politiikkasuosituksia ja tiekartta, jolla hankkeen tulokset voidaan siirtää politiikkatoimiin ja käytäntöön.

Business Finland on myöntänyt kaksivuotiselle HIWE-hankkeelle rahoituksen Innovaatiotutkimus-tutkimushausta. Hanke toteutetaan yhdessä Turun yliopiston Turun Kauppakorkeakoulun kanssa.

Ajankohtaista

Yhteistyö

Privacy notice

Lue meistä lisää