Neuromodulaatiotutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Kehitämme ja tutkimme neuromodulaatiota aivojen toimintojen kartoituksen ja aivojen kajoamattoman hoidon muotona.

Tutkimusryhmämme toimii Itä-Suomen yliopiston Sovelletun fysiikan laitoksella ja Kuopion yliopistollisen sairaalan Kuvantamiskeskuksessa. Tutkimusryhmä toimii läheisesti Kuopion yliopistollisen sairaalan kliinisen neurofysiologian yksikön kanssa ja tutkimuslaboratoriot ja ryhmän tilat sijaitsevat Kuopion yliopistollisen sairaalan rakennus 1A:n 1. ja 2. kerroksessa. Suoritamme siellä kansainvälisesti hyvin tunnettua neuromodulaatiotutkimusta. Tutkimuksemme on erityisesti tunnettu menetelmäkehitystutkimuksestamme aivokuoren liiketoimintojen kartoituksessa.

Ryhmän kuvaus

Esittelykuva ryhmästä Neuromodulaatiotutkimusryhmä

Neuronavigoitu transkraniaalinen magneettistimulaatio, jossa kelalla kohdistetaan muuttuva magneettikenttä aivokuorelle ja indusoidaan sähkökenttä, joka aktivoi aivokuoren hermosoluja. Seurauksena liikeaivokuorta stimuloitaessa voi olla lihasliike. Aivokuoren hermosolujen aktivaatiota voidaan mallintaa. Kartoitettaessa liikeaivokuoren lihasten edustusaluetta, voidaan sähkökenttämallinnuksen kautta laskea yksittäisten lihasten edustusalueita.

Tutkimusryhmämme toiminta keskittyy neuromodulaation, toiminnallisen kuvantamisen, teoreettisen tarkastelun avulla sekä biomekaanisten mittausten avulla tutkimaan lihas-hermoyhteyksien toimintaa aivojen ja lihasten välillä. Lisäksi, tutkimusryhmällämme on jatkuvana tavoitteena kehittää navigoitua aivojen magneettistimulaatiota, sen menetelmää, teknologiaa sekä vasteiden analyysityökaluja kvantitatiivista analyysiä varten tehokkaamman ja tarkemman neuromodulaation mahdollistamiseksi.

Tutkimuksissamme hyödynnämme navigoitua aivojen magneettistimulaatiota, lihas- ja aivosähkökäyriä, mallinnusta, liikeanalyysiä, biomekaanista testausta sekä radiologista kuvantamista. Meillä on jatkuvaa yhteistyötä mm. UEFin tutkimusryhmien sekä kansallista ja kansainvälistä yhteistyötä muiden tutkimusryhmien kanssa. Tutkimusryhmäämme kuuluu lääketieteen, fysiikan ja bioteknologian ammattilaisia. Neuromodulaatiotutkimusryhmä toimii myös osana Itä-Suomen yliopiston ”Tuki- ja liikuntaelinsairaudet” -tutkimusyhteistöä.

Tutkimusryhmäämme rahoittavat:

 

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Jusa Reijonen / Post-Doctoral researcher and Specializing medical physicist
  Jusa Reijonen / Post-Doctoral researcher and Specializing medical physicist jusa.reijonen@kuh.fi
 • Meri Julkunen / Study nurse
  Meri Julkunen / Study nurse meri.julkunen@kuh.fi
 • Minna Pitkänen / Post-Doctoral researcher
  Minna Pitkänen / Post-Doctoral researcher
 • Nils Danner / Senior researcher, Neurosurgeon
  Nils Danner / Senior researcher, Neurosurgeon
 • Jani Sirkka / PhD student
  Jani Sirkka / PhD student
 • Mervi Könönen / Docent
  Mervi Könönen / Docent
 • Jari Karhu / Docent
  Jari Karhu / Docent
 • Jelena Hypponen / MD, PhD, Academy Fellow
  Jelena Hypponen / MD, PhD, Academy Fellow
 • Olli Löfberg / MD, PhD, Post-doctoral researcher
  Olli Löfberg / MD, PhD, Post-doctoral researcher
 • Anna-Leena Voutilainen / Study Nurse
  Anna-Leena Voutilainen / Study Nurse anna-leena.voutilainen@kuh.fi
 • Joel Naukkarinen / PhD Student
  Joel Naukkarinen / PhD Student

Yhteistyö UEF:n tutkimusryhmien kanssa

Yhteistyökumppanit

Julkaisut