Tarkenna hakuasi

Nollatutkijat profiilikuva

Nollatutkijat

Tutkimusryhmä
Esittelykuva ryhmästä Nollatutkijat

Nollatutkijat

Ismo Björn, Pirjo Pöllänen & Jarmo Saarti (2020). Tiede – yhdessä leikkimistä vai toisten voittamista? Saatavissa: https://blogs.uef.fi/ktl/2020/06/17/tiede-yhdessa-leikkimista-vai-toisten-voittamista/

Ismo Björn, Pirjo Pöllänen & Jarmo Saarti (2020). Koronakevät ja työn uudet luokkajaot – kuka saa altistua, ketä pitää suojata. Saatavissa: https://blogs.uef.fi/ktl/2020/05/12/koronakevat-ja-tyon-uudet-luokkajaot-kuka-saa-altistua-keta-pitaa-suojata/

Björn, Ismo & Pöllänen, Pirjo & Saarti, Jarmo (2018). “We Have Decided to Guarantee the Continuity of the Universities Long-Time Funding”: The Political Rhetoric of the Ministers of Education and the Reform of University Funding During 2005—2015 In Finland. Slovak Journal of Political Sciences, 18(1) (2018, April 15). http://sjps.fsvucm.sk/index.php/sjps/article/view/67

Björn, Ismo & Saarti, Jarmo & Pöllänen, Pirjo (2018). Tiedeyhteisöön rakennetut poliisit: analyysi 2000-luvun yliopistoyhteisön vallankäytön toimintamekanismeista. Teoksessa: Koulu ja menneisyys: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seuran vuosikirja, Vol. 56 (2018). Toim. Juhani Tähtinen, Jyrki Hilpelä & Risto Ikonen. Helsinki: Suomen kasvatuksen ja koulutuksen historian seura. Ss. 241 – 275. Saatavissa myös: https://journal.fi/koulujamenneisyys/article/view/77698.

Björn, Ismo & Saarti, Jarmo & Pöllänen, Pirjo (2017). Yliopistot talousvetureiksi: suomalaiset yliopistot ja yliopistojen tuottama sivistys tehostamistalouden kohteena. Teoksessa: Tehostamistalous. Toim. Teppo Eskelinen, Hannele Harjunen, Helena Hirvonen & Eeva Jokinen. (SoPhi 134.) S. 140 – 162. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6978-3

Björn, Ismo & Saarti, Jarmo & Pöllänen, Pirjo (2016). ”Päätettiin turvata yliopistojen rahoituksen pitkäjänteisyys.” Opetusministereiden poliittinen puhe ja yliopistolaitoksen uudistamisen retoriikka 2005–2015. Yhteiskuntapolitiikka 82(1):76 – 85. https://www.julkari.fi/handle/10024/134735

Björn, Ismo & Pöllänen, Pirjo & Saarti, Jarmo (2016). Yliopistosankarit eri vuosikymmenillä. Acatiimi (6):32 – 35. Saatavissa myös: http://www.acatiimi.fi/6_2016/17.php

Avainsanat