Ohjausosaaminen ja ammatillinen toimijuus

01.01.2022 - 31.12.2023

Tutkimusryhmä

Hankkeessa tutkimme ammattilaisten ohjausosaamista kahdessa kontekstissa, sosiaalityön käytännön opetuksessa ja työterveyslääkärien erikoistumiskoulutuksessa. Ohjaus työpaikalla vaikuttaa keskeisesti siihen, miten työssä opitaan ammattilaiseksi. Hankkeessa ohjausosaamista jäsennetään koulutus- ja kehittämisprosessien yhteydessä. Tutkimme, miten ohjausosaamista opitaan ja miten se muovaa ammatillista toimijuutta. Kehitämme professioaloille ohjauskoulutuksen konseptin ja ohjausosaamisen arviointivälineen.