Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten koulunaloituksen tukena

Tutkimusryhmä

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten koulunaloituksen tukena (TEMPO) -tutkimus on Suomen Akatemian rahoittama ja Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osaston tutkijoiden toteuttama tutkimus. Tutkimuksessa tarkastellaan miten ensimmäistä luokkaa käyvien oppilaiden koulutaidot ja motivaatio kehittyvät ensimmäisen kouluvuoden aikana, ja miten opettajat pystyvät vuorovaikutuksellaan oppilaiden kanssa parhaiten tukemaan temperamentiltaan erilaisia lapsia tässä kehityksessä. Tutkimus toteutetaan lukuvuosina 2019-2020, 2021-2022 sekä 2022-2023 useilla eri paikkakunnilla Uudellamaalla ja Itä-Suomessa. Tavoitteena on kerätä yhteensä noin 80 opettajan ja 400 oppilaan vuorovaikutusta sekä oppilaiden taitojen ja motivaation kehitystä koskeva pitkittäisaineisto, jota käsitellään pääasiallisesti määrällisin menetelmin.

Näille sivuille päivitämme tietoa tutkimuksen etenemisestä ja sen tuloksista.

Alta löydät tutkimuksemme tiedotteet, joissa kerromme tutkimuksen toteutuksesta. Lisäksi löydät lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessamme sekä tutkimuksen tietosuojaselosteen.

AJANKOHTAISTA LUKUVUONNA 2021-2022

Koronatilanteen helpotuttua olemme päässeet keräämään lisää aineistoa lukuvuoden 2021-2022 aikana. Jatkamme aineiston keräämistä uusien ekaluokkalaisten osalta myös lukuvuonna 2022-2023.

 

TEMPO-tutkimukseen on osallistunut tähän mennessä yhteensä 28 opettajaa ja 120 lasta useilta eri paikkakunnilta. Kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita! Aineistosta tullaan julkaisemaan lähivuosina niin suomenkielisiä kuin kansainvälisiäkin tutkimusartikkeleita, minkä lisäksi aineistoa käytetään mm. pro gradu-tutkielmien tekemiseen. Tähän mennessä pro gradu-tutkielmia on valmistunut yhteensä neljä kappaletta:

Kati Virtanen: Opettajan persoonallisuuden ja oppilaan temperamentin yhteys opettaja -oppilas -vuorovaikutussuhteeseen. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23206

Vilma Löppönen: Oppilaan temperamentin ja sukupuolen yhteys opettaja-oppilasvuorovaikutukseen. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23010

Lotta Aitto-Oja ja Petra Jylhä: Oppilaan temperamentin yhteys opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen kehittymiseen. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24506

Martta Eronen ja Oona Manninen: Temperamentin ja minäkuvan yhteys matematiikan taitoihin ensimmäisen luokan aikana: kehityksellinen näkökulma. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/25321

 

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Sanna Niemi, väitöskirjatutkija
    Sanna Niemi, väitöskirjatutkija
  • Oona Manninen, tutkimusavustaja
    Oona Manninen, tutkimusavustaja
  • Martta Eronen, tutkimusavustaja
    Martta Eronen, tutkimusavustaja

Tiedostot