Tarkenna hakuasi

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten koulunaloituksen tukena profiilikuva

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten koulunaloituksen tukena

Projekti
Päättynyt 01.09.2018 - 31.08.2023
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten koulunaloituksen tukena rahoittajan logo

Johtajat

Suomen Akatemian rahoittamassa ”Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten koulunaloituksen tukena” (TEMPO)-tutkimuksessa tarkastellaan miten koulunkäyntiään aloittavan lapsen temperamentti on yhteydessä koulutaitojen ja motivaation kehitykseen, ja miten ensimmäisen luokan opettajat pystyvät vuorovaikutuksellaan oppilaiden kanssa tukemaan temperamentiltaan erilaisia oppilaita tässä kehityksessä.

 

 

AJANKOHTAISTA LUKUVUONNA 2022-2023

Koronatilanteen helpotuttua jatkamme aineiston keräämistä uusien ekaluokkalaisten osalta myös lukuvuonna 2022-2023.

 

TEMPO-tutkimukseen on osallistunut tähän mennessä yhteensä 28 opettajaa ja 120 lasta useilta eri paikkakunnilta. Kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita! Aineistosta tullaan julkaisemaan lähivuosina niin suomenkielisiä kuin kansainvälisiäkin tutkimusartikkeleita, minkä lisäksi aineistoa käytetään mm. pro gradu-tutkielmien tekemiseen. Tähän mennessä pro gradu-tutkielmia on valmistunut yhteensä neljä kappaletta:

Kati Virtanen: Opettajan persoonallisuuden ja oppilaan temperamentin yhteys opettaja -oppilas -vuorovaikutussuhteeseen. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23206

Vilma Löppönen: Oppilaan temperamentin ja sukupuolen yhteys opettaja-oppilasvuorovaikutukseen. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/23010

Lotta Aitto-Oja ja Petra Jylhä: Oppilaan temperamentin yhteys opettaja-oppilas-vuorovaikutuksen kehittymiseen. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/24506

Martta Eronen ja Oona Manninen: Temperamentin ja minäkuvan yhteys matematiikan taitoihin ensimmäisen luokan aikana: kehityksellinen näkökulma. https://erepo.uef.fi/handle/123456789/25321

 

Tiedostot

3 kappaletta

Avainsanat

Johtajat

Muut ryhmän jäsenet