Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten koulunaloituksen tukena

Opettajan ja oppilaan välinen vuorovaikutus temperamentiltaan erilaisten lasten koulunaloituksen tukena (TEMPO) -tutkimus on Suomen Akatemian rahoittama ja Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteiden ja psykologian osaston tutkijoiden toteuttama tutkimus. Tutkimuksessa tarkastellaan miten ensimmäistä luokkaa käyvien oppilaiden koulutaidot ja motivaatio kehittyvät ensimmäisen kouluvuoden aikana, ja miten opettajat pystyvät vuorovaikutuksellaan oppilaiden kanssa parhaiten tukemaan temperamentiltaan erilaisia lapsia tässä kehityksessä. Tutkimus toteutetaan lukuvuosina 2019-2020 sekä 2021-2022 useilla eri paikkakunnilla Uudellamaalla ja Itä-Suomessa. Tavoitteena on kerätä yhteensä noin 80 opettajan ja 400 oppilaan vuorovaikutusta sekä oppilaiden taitojen ja motivaation kehitystä koskeva pitkittäisaineisto, jota käsitellään pääasiallisesti määrällisin menetelmin.

Näille sivuille päivitämme tietoa tutkimuksen etenemisestä ja sen tuloksista.

Alta löydät tutkimuksemme tiedotteet, joissa kerromme tutkimuksen toteutuksesta. Lisäksi löydät lisätietoja henkilötietojen käsittelystä tutkimuksessamme sekä tutkimuksen tietosuojaselosteen.

AJANKOHTAISTA LUKUVUONNA 2020-2021

Koronatilanteen vuoksi emme pysty keräämään aineistoa lukuvuonna 2020-2021. Toivomme, että syksyllä 2021 pystymme taas lähestymään tutkimuspaikkakuntien opettajia, jotka opettavat ensimmäistä luokkaa lukuvuonna 2021-2022, ja pääsisimme keräämään lisää aineistoa uusien ekaluokkalaisten osalta.

 

TEMPO-tutkimukseen osallistui lukuvuonna 2019-2020 yhteensä 23 opettajaa ja 100 lasta useilta eri paikkakunnilta. Kiitämme kaikkia tutkimukseen osallistuneita! Aineistosta tullaan julkaisemaan lähivuosina niin suomenkielisiä kuin kansainvälisiäkin tutkimusartikkeleita, minkä lisäksi aineistoa käytetään mm. pro gradu-tutkielmien tekemiseen.

 

Avainsanat

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

  • Sanna Niemi, väitöskirjatutkija
    Sanna Niemi, väitöskirjatutkija
  • Oona Manninen, tutkimusavustaja
    Oona Manninen, tutkimusavustaja
  • Martta Eronen, tutkimusavustaja
    Martta Eronen, tutkimusavustaja

Tiedostot