Tarkenna hakuasi

Opettajankoulutus ilman rajoja - Uusia malleja digiajan STEM-opetukseen ja opettajankoulutukseen profiilikuva

Opettajankoulutus ilman rajoja - Uusia malleja digiajan STEM-opetukseen ja opettajankoulutukseen

Projekti
01.09.2020 - 31.08.2024

OLIVE

Hankkeessa kehitetään opettajankoulutusta palestiinalaisissa yliopistoissa Länsirannan ja Gazan alueilla. Pitkän aikavälin tavoitteena on parantaa perusopetuksen tasoa palestiinalaiskouluissa. Konkreettisina toimina tavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa luodaan verkko-oppimisympäristöjä, kehitetään käytettäviä opetus- ja oppimismenetelmiä, uudistetaan (kandidaattitason) tutkintojen sekä opettajaopintojen sisältöjä. Lisäksi hankkeessa tuetaan koulujen johtajia muutoksen toteuttamisessa. Kehitystyö tapahtuu jatkuvassa vuoropuhelussa paikallisen kouluhallinnon kanssa. Hankkeen lopputuloksena on kokonaisvaltainen opettajankoulutuksen muutos, jonka ansiosta opettajaopiskelijoilla on paremmat valmiudet hyödyntää työssään ajanmukaisia pedagogisia ratkaisuja sekä teknologioiden tarjoamia mahdollisuuksia opettamisen ja oppimisen tukena. Hankkeessa painottuvat paitsi opiskelijoiden STEM (Science, Technology, Engineering, Mathmetics, suom. LUMA) -osaamisen kehittäminen, niin myös ns. 2000-luvun taitojen vahvistaminen. Näissä yleisemmän tason taidoissa on kyse yhteistyötaidoista, ongelmanratkaisun, kriittisen ajattelun sekä itseopiskelun taidoista sekä tieto- ja viestintäteknologian käyttötaidoista.

Ajan ja paikan näkökulmasta joustavat oppimisjärjestelyt takaavat niin opiskelijoille kuin työssäkäyville opettajille paremmat mahdollisuudet osallistua koulutukseen. Hanke parantaa paitsi opettajankoulutuksen laatua Palestiinassa, niin myös sen saavutettavuutta. Opettajankouluttajat, opettajaopiskelijat sekä koulujen opettajat ja johtajat saavat mahdollisuuden hyödyntää uusia pedagogisia ratkaisuita, joilla voidaan tarjota oppilaille parempia oppimisen mahdollisuuksia.