Opettajaopiskelijoiden hyvinvointi - STeWDUBS

01.10.2020 - 31.07.2023

Projekti

STeWDUBS-hankkeen (Student Teacher Well-Being: Deepening Understanding and Building Support) tarkoituksena on syventää opettajaopiskelijoiden hyvinvointiin liittyvää ymmärrystä kolmessa kontekstissa (Tanska, Suomi, Iso-Britannia) sekä ymmärtää eri tahojen (opettajaopiskelijat, ohjaajat opettajankoulutuksessa ja harjoittelukohteissa) tarpeita opettajaopiskelijoiden hyvinvoinnin tuen kehittämisessä. Konkreettisena tavoitteena on rakentaa työkalupaketteja opettajakoulutuksen tarjoajille, opettajaopiskelijoille ja opetusharjoitteluiden ohjaajille.