Tarkenna hakuasi

Opettajaopiskelijoiden teknologispedagogisen sisältötiedon luonne ja kehittyminen profiilikuva

Opettajaopiskelijoiden teknologispedagogisen sisältötiedon luonne ja kehittyminen

Projekti
Päättynyt 01.09.2016 - 31.08.2021

Suomen akatemian rahoittama pitkittäistutkimus keskittyy luokanopettajaopiskelijoiden valmiuksiin hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa opettamisen ja oppimisen tukena. Tutkimus rakentuu Teknologispedagogisen sisältötiedon mallin (TPACK) varaan.

Pitkittäistutkimus (1.9.2016 – 31.8.2021) keskittyy opettajaopiskelijoiden teknologispedagogisen sisältötiedon (TPACK) kehittymiseen opettajaopintojen aikana. TPACK on teoreettinen malli, joka on suunniteltu kuvaamaan pedagogisesti mielekkään teknologian opetuskäytön vaatimaa tietoa ja osaamista. Mallissa on kolme ydintietoaluetta: pedagoginen tieto, sisältötieto sekä teknologinen tieto. Nämä ydintietoalueet yhdistyvät mallissa pedagogiseksi sisältötiedoksi, teknologispedagogiseksi tiedoksi, teknologissisällölliseksi tiedoksi sekä kaikki alueet sisältäväksi teknologispedagogiseksi sisältötiedoksi. Seitsemän osa-aluetta muodostavat kokonaisuuden, jonka avulla TVT:n opetuskäyttöä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Tutkimus keskittyy opettajaopiskelijoiden TPACK:n rakenteisiin ja sisältöihin sekä näiden kehittymiseen neljän vuoden aikana opettajankoulutuksessa. Tyypillisesti TPACK:n osa-alueet ovat heikosti tiedostettuja ja vaikea muotoilla sanoiksi. Tästä syystä aihetta tutkitaan eri menetelmillä, kyselyiden, tuntisuunnitelmien sekä haastattelujen keinoin. Eri menetelmien avulla tavoitteena on tuoda paremmin esille vaikeasti tiedostettavia, kuitenkin opettajan työn kannalta keskeisiä tietokokonaisuuksia. Aineisto kerätään neljänä peräkkäisenä vuotena Itä-Suomen yliopiston luokanopettajaopiskelijoilta. Tutkimuksen rahoittaa Suomen Akatemia. Viimeisimpi aiheeseen liittyviä julkaisuja:

Valtonen, T., Leppänen, U., Hyypiä, M., Sointu, E., Smits, A., & Tondeur, J. (2020). Fresh perspectives on TPACK: pre-service teachers’ own appraisal of their challenging and confident TPACK areas. Education and Information Technologies, 1-20.

Valtonen, T., Sointu, E., Kukkonen, J., Mäkitalo, K., Hoang, N., Häkkinen, P., Järvelä, S., Näykki, P., Virtanen, A., Pöntinen, S., Kostiainen, E., & Tondeur, J. (2019). Examining pre‐service teachers’ Technological Pedagogical Content Knowledge as evolving knowledge domains: A longitudinal approach. Journal of Computer Assisted Learning, 35(4), 491-502.