Organometallisynteesi

Tutkimusryhmä

Ryhmässä keskitytään epäorgaanisten ja organometallisten materiaalien rakennesuunnitteluun, valmistamiseen ja teoreettiseen analysointiin.

Tavoitteenamme on kehittää ja tutkia uusien metalliyhdisteiden synteesimenetelmiä ja fysikaalista käyttäytymistä yhdistämällä kiinteästi kokeellisia ja laskennallisia lähestymistapoja. Merkittävä osa tutkimuksestamme sisältää helposti muokattavien valoa tuottavien molekyylien rakennesuunnittelua sekä niiden fotokemiallisten ominaisuuksien muutoksen seuraamista molekyylirakenteen sekä heikkojen molekyylien sisäisten ja välisten vuorovaikutusten funktiona. Perustava tieto rakenne-aktiivisuussuhteista, jota saamme synteesien, teorian ja spektroskopian kautta, mahdollistaa uusien materiaalien optisen ja elektronisen käyttäytymisen säätelyn. Perimmäisenä tavoitteenamme on parantaa materiaalien fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia, niin että voimme kehittää erilaisia valokemian sovelluksia, kuten kuvaustekniikoita, tunnistusta ja elektroluminesenssilaitteita.