Tarkenna hakuasi

Osaamisen merkitys muutoksessa, kun työ siirtyy kunnasta yhtiöön profiilikuva

Osaamisen merkitys muutoksessa, kun työ siirtyy kunnasta yhtiöön

Projekti
Päättynyt 01.08.2019 - 31.10.2021
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Osaamisen merkitys muutoksessa, kun työ siirtyy kunnasta yhtiöön rahoittajan logo

Tutkimuksessa selvitetään palvelujen ulkoistamisen seurauksena työn siirtymistä kunnista yhtiöihin ja siirtymän vaikutuksista työntekijöihin sekä työn muutoksiin sopeutumisesta erityisesti osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Yhtenä keskeisenä teemana on työn digitalisaation vaikutukset sekä sen edellyttämät uudet taidot ja sopeutuminen.

Sosiaali- ja terveysalan uudistus on laaja ja kohdistuu myös kuntien sote-alan tukipalveluihin, joita siirretään palvelukeskuksiin ja yhtiöitetään. Ilmiö on osa julkisten palvelujen ulkoistamista, jota on jossain määrin tutkittu, mutta aihetta ei ole juurikaan käsitelty työntekijöiden, osaamistarpeiden ja osaamisen kehittämisen kannalta. Tiedetään, että työn siirtymä kunnista yhtiöihin aiheuttaa ongelmia uusien ohjelmistojen, uusien toimintatapojen ja henkilöstön uuden roolin opettelussa ja omaksumisessa. Sitä ei ole tutkittu, miten työtehtävät ja -ajat muuttuvat, vaihtuvatko työpiste, esimiehet tai työyhteisö. Muutos myös lisää epävarmuutta ja huolta työn jatkuvuudesta ja omasta osaamisesta, mutta se voi merkitä myös uusia mahdollisuuksia. Palvelujen keskittämisen taustalla on etenevä työn digitalisoituminen, mutta digitalisaation konkreettisista vaikutuksista työhön on vähän tutkimustietoa.

Tutkimuksessa selvitetään palvelujen ulkoistamisen seurauksena työn siirtymistä kunnista kuntaomisteisiin yhtiöihin ja sen vaikutuksia työntekijöihin. Työn muutoksiin sopeutumista tarkastellaan erityisesti osaamisen kehittämisen näkökulmasta. Yhtenä keskeisenä teemana on työn teknologisenmuutoksen vaatimat uudet ammatilliset taidot.

Tutkimuksessa tarkastellaan sosiaali- ja terveysalan tukipalveluissa työskenteleviä, jotka ovat siirtyneet kunnista tai kuntayhtymistä yhtiöitettyihin palvelukeskuksiin. Tutkimuksessa haastatellaan kunnista yhtiöihin siirtyneitä työntekijöitä, esimiehiä ja johtoa. Haastattelujen perusteella laaditaan kysely yhtiöiden henkilöstölle. Tutkimus tuottaa tärkeää ennakoivaa tietoa sote-alan muutosten vaikutuksista tukipalvelujen työntekijöihin.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa siitä, mitä työn ulkoistaminen kunnissa tarkoittaa työntekijöiden näkökulmasta ja millaista sopeutumista se edellyttää erityisesti osaamisen kehittämisen kannalta. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla voidaan tehdä johtopäätöksiä ja suosituksia osaamisen kehittämisestä ja työhyvinvointia lisäävistä toimista muutoksessa. Tutkimuksen tuottaman tiedon avulla voidaan arvioida sitä, millä toimilla työntekijöiden osaamisen kehittämistä voitaisiin parhaiten tukea ja miten muutoksen tuomaa ja digitalisaatiosta aiheutuvaa uhkaa ja epävarmuutta voitaisiin poistaa. Tulokset julkaistaan kesäkuussa 2021.

Ajankohtaista

Yhteistyö

Artikkelit

Työn ja osaamisvaatimusten muutokset työn siirryttyä kunnasta yhtiöön

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-327-943-8

 

Blogikirjoitukset

Blogikirjoitus 1 Työ muuttui tukipalvelujen yhtiöittämisessä – valmennus auttaa sopeutumaan

https://blogs.uef.fi/ktl/2021/06/22/valmennus-auttaa-sopeutumaan-tyomuutoksiin/

Blogikirjoitus 2 Koronapandemian vaikutukset työhön

https://blogs.uef.fi/ktl/2021/10/13/koronapandemian-vaikutukset/

Lehtiartikkelit

Tiedon silta – Työn siirtyminen kunnasta yhtiöön muuttaa työroolia ja edellyttää uuden oppimista

https://www.tsr.fi/tiedon-silta/tyon-siirtyma-kunnasta-yhtioon-muuttaa-tyoroolia-ja-edellyttaa-uuden-oppimista/

Avainsanat