Tarkenna hakuasi

Pantsar dynamics profiilikuva

Pantsar dynamics

Tutkimusryhmä
01.10.2022 -
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Pantsar dynamics -tutkimusryhmä on kiinnostunut farmaseuttisesti relevanttien proteiinien (eli potentiaalisten lääkeainekohteiden) ja pienimolekyylisten lääkeaineiden dynaamisista vuorovaikutuksista. Tutkimme sekä proteiinien että proteiini–lääkeaineiden välisiä vuorovaikutuksia.

Tutkimme myös aktiivisesti vesimolekyylien roolia liittyen näihin vuorovaikutuksiin ja kuinka vesimolekyylejä voisi hyödyntää lääkeainekehityksessä.

Tutkimuksessamme hyödynnämme molekyylidynamiikkasimulaatioita ja muita tietokoneavusteisen lääkeainesuunnittelun menetelmiä, joiden avulla saamme parempaa ymmärrystä näistä vuorovaikutuksista yksityiskohtaisesti aivan atomien tasolla.

Tärkeimmät tutkimuskohteemme ovat:

  1. Ras GTPaasi -proteiinit
  2. Proteiinikinaasit

Molemmat näistä proteiiniperheistä ovat avainasemassa monimutkaisissa solujen sisäisissä signalointijärjestelmissä. Nämä proteiinit ovat erittäin lupaavia lääkeainekohteita useissa eri sairauksissa, kuten esimerkiksi erilaisissa syöpäsairauksissa. Molempiin näistä tutkimuskohteistamme on jo myös olemassa tällä hetkellä kliiniseen käyttöön hyväksyttyjä lääkeaineita.

Ajankohtaista

Yhteistyö

Julkaisut

7 kappaletta