Tarkenna hakuasi

Perusterveydenhuollon hyvät käytänteet profiilikuva

Perusterveydenhuollon hyvät käytänteet

Tutkimusryhmä
01.06.2023 -
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Perusterveydenhuollon hyvät käytänteet on kyselytutkimus, jonka aineisto on kerätty vuoden 2023 aikana. Kysely lähetettiin valtakunnallisesti perusterveydenhuollossa työskenteleville lääkäreille. Tutkimuksen tavoitteena on analysoida suomalaisen perusterveydenhuollon jo olemassa olevia hyviä käytänteitä ja tuoda esille terveyskeskuslääkärien näkemyksiä perusterveydenhuollon kehittämistarpeista. Lisäksi tavoite on selvittää lääkärien kokemaa arvostusta eri osa-alueilla sekä muodostaa kuvaa mielekkään työn sisällöstä. Aineisto analysoidaan kvalitatiisin ja kvantitatiivisin menetelmin.

Avainsanat