Tarkenna hakuasi

Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020-2022 profiilikuva

Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020-2022

Projekti
Päättynyt 01.10.2020 - 31.12.2022
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020-2022 rahoittajan logo Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020-2022 rahoittajan logo Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020-2022 rahoittajan logo

Hanke vie pohjoiskarjalaista metsäbiotalouden osaamista, asiantuntemusta, tuotteita ja palveluja Naganon alueelle, jossa metsävarojen hyödyntäminen, metsäalan kehittäminen ja siihen liittyvä liiketoiminta ovat vielä kehittyvässä vaiheessa. Vastavuoroisesti hanke avustaa japanilaisen osaamisen, asiantuntemuksen ja yritysten verkostoitumista pohjoiskarjalaisten toimijatahojen kanssa.

Pohjois-Karjalan maakuntaliitto sekä Japanin Naganon prefektuurin aluehallinnon ja Naganon Inan kaupunginedustajat allekirjoittivat kaksi yhteistyöaiesopimusta Joensuussa 23.10.2019 laaja-alaisen suomalais-japanilaisen metsäbiotalousyhteistyön käynnistämiseksi. Yhteistyön tavoitteena on monipuolisen asiantuntemuksen, osaamisen ja teknologioiden siirto alueiden välillä.

Yhteistyötä edistetään ja vakiinnutetaan Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020-2022 -hankkeessa. Hanke vie pohjoiskarjalaista metsäbiotalouden osaamista, asiantuntemusta, tuotteita ja palveluja Naganon alueelle, jossa metsävarojen hyödyntäminen, metsäalan kehittäminen ja siihen liittyvä liiketoiminta ovat vielä kehittyvässä vaiheessa. Vastavuoroisesti hanke avustaa japanilaisen osaamisen, asiantuntemuksen ja yritysten verkostoitumista pohjoiskarjalaisten toimijatahojen kanssa.

Päätavoitteet:

Alueiden välille muodostuu säännöllistä yhteydenpitoa ja monipuolista vuoropuhelua. Pohjois-Karjala välittää tietoa maakunnan osaamisesta ja osaajista Naganon kumppaneille sekä viestii kohdealueen yhteistyömahdollisuuksista maakunnan toimijoille.
Pohjoiskarjalaiset yhteistyöyritykset aloittavat yhteistyön ja kansainvälistä liiketoimintaa japanilaisten toimijoiden kanssa. Yritykset löytävät hankkeen aikana vähintään yhden potentiaalisen kumppaniehdokkaan Japanin markkinoilta, jonka kanssa käynnistävät kaupallista yhteistyötä. Hankkeeseen osallistuu 10-12 pohjoiskarjalaista yritystä.
Pohjoiskarjalaiset koulutus- ja tutkimusorganisaatiot löytävät yhteistyökumppaneita Naganon alueelta sekä laativat kumppaneiden kanssa yhteistyösopimukset ja suunnitelmat kumppanuuksien kehittämiselle.
Koulutusorganisaatioiden koulutuskehitysyhteistyö Japaniin käynnistyy ja konkreettisia kehittämistoimenpiteitä toteutetaan jo hankkeen aikana.
Japanilaiset yritykset ja organisaatiot verkostoituvat suomalaisten ja pohjoiskarjalaisten toimijoiden kanssa.
Japanilaista osaamista, asiantuntemusta ja teknologiaa siirretään Suomeen.
Järjestetään kaupallisia tutustumisvierailuja, joista muodostuu keskeinen osa alueiden välistä yhteistyötä.

Hankkeen tuloksena Pohjois-Karjalan metsäbiotalousalan yrityksistä, tutkimus-, kehitys- ja koulutusorganisaatioista sekä muista toimijoista muodostuu monipuolinen, valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävä osaaja- ja asiantuntijajoukko, joka kykenee yhdessä toimien vastaamaan Japanin Naganon alueen metsäbiotalouden monitahoisiin kehittämishaasteisiin.

Rahoitus: Euroopan aluekehitysrahasto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

Hanketoimijat: Karelia Ammattikorkeakoulu Oy (päätoteuttaja), osatoteuttajat: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Luonnonvarakeskus LUKE, Itä-Suomen yliopisto, Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä Riveria, Business Joensuu Oy. Asiantuntijajäsenet: Suomen Metsäkeskus (Pohjois-Karjala), Pohjois-Karjalan Ely-keskus/Team Finland –verkostot