Tarkenna hakuasi

Pohjois-Karjalan Metsäbiotalouden ja Uniikin ruoan kansainvälisen kasvun ekosysteemi-BIOSYS Japani profiilikuva

Pohjois-Karjalan Metsäbiotalouden ja Uniikin ruoan kansainvälisen kasvun ekosysteemi-BIOSYS Japani

Projekti
01.11.2023 - 30.11.2025
Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Pohjois-Karjalan Metsäbiotalouden ja Uniikin ruoan kansainvälisen kasvun ekosysteemi-BIOSYS Japani rahoittajan logo Pohjois-Karjalan Metsäbiotalouden ja Uniikin ruoan kansainvälisen kasvun ekosysteemi-BIOSYS Japani rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF). Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Luonnonvarakeskus (päähankkeen toteuttaja), Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja ProAgria Itä-Suomi ry.

BIOSYS-Hankkeen tavoitteena on kasvattaa Pohjois-Karjalan alueen metsäbiotalouden sekä ruoantuotannon tutkimus-kehitys-innovaatio-koulutus-yhteistyötä, elinkeinojen elinvoimaisuutta sekä kansainvälisyyttä ja kilpailukykyä yhteistyössä Japanin alueiden (Nagano, Hokkaido, mahdollisesti myös muiden) kanssa,. Hanke ankkuroi muodostuvan Ekosysteemin interaktiivisen toimintatavan toimijoiden väliseksi aktiiviseksi ja molempiin suuntiin toimivaksi toiminnaksi sekä vahvistaa aikaisemmassa hankkeessa (Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon metsäbiotalousyhteistyön kehittäminen 2020–2022) rakennettua tiivistä yhteyttä Pohjois-Karjalan ja Japanin Naganon prefetuurihallinnon, Inan kaupungin sekä Hokkaidon ja Tokion alueen metsä-biokiertotalouden sekä elintarvikesektorin toimijoiden välillä. Yhteistyön eri tasot huomioidaan ekosysteemin toiminnassa niin maakuntien välisessä yhteistyössä, kuin myös alueiden toimijoiden keskinäisen tunnettuuden ja verkostossa kulkevien molemminpuolisten toimien rakentamisessa, sekä tutkimuslaitos-korkeakoulutoimijoiden konkreettisten uusien hankkeiden rakentumisessa. Hanke tarjoaa alueen TKI- sekä yritystoimijoille Ekosysteemin ja verkoston käyttöön ja tukee toiminnallaan kansainvälisen kasvun rakentumista Suomen ja Japanin alueiden ja maakuntien välisessä yhteistyössä. Hankkeen luomien uusien sekä olemasssa olevien verkostojen kautta mahdollistuu pitkäjänteinen Pohjois-Karjalan toimijoiden kasvu kv-markkinoille. Vastavuoroisesti, myös Japanin alueiden toimijoille hanke avaa kanavat Pohjois-Karjalan tarjoamiin yhteistyön mahdollisuuksiin. Keskeisinä teemoina hankkeessa ovat; Ekosysteemiyhteistyön rakentaminen ja alueidenvälinen yhteistyö ja -toimintamallit, Metsäbiotalouden teknologioiden kestävyysarviointi, Metsä-biokiertotalouden ja sektoria tukevien yritysten kansainvälisen verkoston rakentamisen ja kasvun mahdollistamisen polut, Puurakentamisen, puunhankinnan ja puuallokaation yhteistoiminta ja -pilotit. Ekosysteemiyhteistyö tukee hankkeen verkostoa hyödyntäviä yrityksiä, yritysryhmähankkeita sekä yhteistyön kasvattamista alueiden välillä, avaa uusia teemoja mm. puun ja elinympäristön hyvinvointi- ja terveysvaikutukset asumisessa ja palveluympäristöissä sekä rakentaa kasvun polkuja Pohjois-Karjalan uniikkien ruoka- ja juomatuotteiden kansainvälistymisen tueksi. Hyväksi havaitut käytännöt otetaan huomioon Etelä Korean verkoston rakentamisessa, ovien avaamisessa sekä Ekosysteemin toimien laajentamisessa muille alueille.