Tarkenna hakuasi

Pohjoisen muuttuva ympäristö: Kulttuuriset representaatiot ja veden käyttötavat (CEN) profiilikuva

Pohjoisen muuttuva ympäristö: Kulttuuriset representaatiot ja veden käyttötavat (CEN)

Projekti
Päättynyt 01.09.2017 - 31.08.2021

Pohjoisen muuttuva ympäristö: Kulttuuriset representaatiot ja veden käyttötavat (CEN)

Pohjoinen ympäristö on keskellä nopeaa ja huolestuttavaa muutosprosessia, ja arktinen alue onkin viime aikoina noussut maailmanlaajuisen huomion ja keskustelun kohteeksi. Projekti esittää, että tarvitsemme uusia keskustelu- ja esitystapoja, joiden avulla muuttuvaa pohjoista ympäristöä voidaan lähestyä.

Luonnontieteiden, politiikan, taloustieteen ja teknologian tarjoamat strategiat eivät ole keskittyneet tarpeeksi syvällisesti inhimillisen ja ei-inhimillisen pohjoisen muuttuviin (elin)olosuhteisiin. Arktisen alueen kestävyyttä uhkaavien tekijöiden ennakoimiseksi ja kohtaamiseksi tarvitaan ympäristön hienosyisempää ymmärrystä. CEN-projekti painottaa sekä inhimillisen kokemuksen että luonnonvaraisten tilojen olevan tärkeitä arktisen alueen todellisuuden rakentumiselle. Niitä molempia tulisikin analysoida monitieteisen humanistisen tutkimuksen – kuten kirjallisuuden-, historian- ja ympäristöntutkimuksen sekä lingvistiikan – tarjoamin työkaluin ja metodein.

Maantieteellisesti projekti kattaa ”pohjoiseksi ulottuvuudeksi” kutsutun alueen, joka sijoittuu Itämeren ja Pohjoisen jäämeren välille. Se tutkii pohjoisen ympäristön, ei-inhimillisen elämän sekä ihmisen toiminnan keskinäistä dynamiikkaa. Projektissa hyödynnetään vedentieteen eli akvagrafian käsitettä. Se tarkoittaa analyyttisia keinoja, joiden avulla voidaan tarkastella pohjoisen monenlaisia, (olo)muotoaan muuttavia vesiä ja vesistöjä – jäätiköitä, jäätä, lunta ja tulvia. Käsite korostaa valtaan ja representaatioihin liittyviä kysymyksiä, todellisten ja kuviteltujen tilojen suhteita sekä pohjoiseen liittyviä utooppisia ja dystooppisia visioita. Projektissa kysytään, miltä pohjoinen ja arktinen todellisuus näyttävät, kun tarkastelemme sitä pikemminkin veden kuin maan kautta.

Projekti tutkii erilaisia pohjoisia ja pohjoisuuksia suomalaisten, skandinaavisten, venäläisten ja angloamerikkalaisten esitysten kautta. Etnolingvistististä diskurssitutkimusta hyödyntäen lisätään kulttuurista tietoa ja ymmärrystä pohjoisista ekosysteemeistä sekä vedestä ja vesimaisemien roolista pohjoisten alkuperäiskansojen nykyisissä ja entisissä kulttuurisissa käytänteissä. Tähän liittyen projektissa kyseenalaistetaan mielikuvat abstraktista ”ympäristökriisistä”, sillä ekologia itsessään on kiistanalainen ja jatkuvassa muutoksen tilassa.

Itä-Suomen yliopiston ja Tampereen yliopiston konsortiota Pohjoisen muuttuva ympäristö: Kulttuuriset representaatiot ja veden käyttötavat (CEN) rahoittaa Suomen Akatemia ajalla 1.9.2017–31.8.2021.

Vastuulliset johtajat:

Markku Lehtimäki, Itä-Suomen yliopisto
Suomen kieli ja kulttuuritieteet/Kirjallisuus
(markku.lehtimaki(at)uef.fi)

Arja Rosenholm, Tampereen yliopisto
Professori, Venäjän kieli ja kulttuuri
(arja.rosenholm(at)uta.fi)

Yhteistyö

Avainsanat

Muut ryhmän jäsenet

  • Lieven Ameel