Tarkenna hakuasi

ProPSI, Asioimistulkkauksen ammatillistuminen profiilikuva

ProPSI, Asioimistulkkauksen ammatillistuminen

Tutkimusryhmä
01.01.2016 -
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Asioimistulkkaus on asiakkaan ja viranomaisen tai muun palveluntarjoajan välisen vuorovaikutuksen tulkkausta tilanteissa, joissa heillä ei ole yhteistä kieltä, jolla kommunikoida kulloisenkin asian hoitamisen kannalta riittävällä tavalla. Tutkimuksessa analysoidaan asioimistulkkien ammattia, työoloja ja asioimistulkkauksen ammatillistumiseen liittyviä ajankohtaisia ristiriitoja. Tutkimus pyrkii ymmärtämään ammattimaisen tulkkauksen haasteita tulkkaustilanteissa ja kotouttamistyössä.

Erityisen kiinnostavan asioimistulkin ammatista tekee se, että siinä toimii hyvin erilaisen koulutuksen saaneita sekä maahanmuuttaja- että suomalaistaustaisia ihmisiä. Näin ammatin tutkiminen tarjoaa tilaisuuden analysoida etnisyyteen, kieleen, sukupuoleen ja koulutusväyliin liittyviä eroja ja eriarvoisuuksia. Toisaalta samat erot voivat toimia maahanmuuttajatyön resursseina tavoilla, joihin ei ole havahduttu.

Monitieteisessä tutkimuksessa yhdistetään ammatillistumisen sosiologiaa, käännöstiedettä ja siirtolaisuuden tutkimusta ja tuotetaan uutta aineistoa: lomakekysely, haastatteluja ja havainnointiaineistoa.

Yhteistyö

  • Rebecca Tipton, University of Manchester

  • Helle Vronning Dam, University of Aarhus

  • Mirko Noordegraaf, Utrect University School of Governance

  • Jukka Mäkisalo, Itä-Suomen yliopisto

  • Minna Ruokonen, Itä-Suomen yliopisto

Avainsanat

Julkaisut

9 kappaletta