Prosessi-informatiikan tutkimusryhmä

15.05.2004 -

Tutkimusryhmä

Prosessi-informatiikan tutkimusryhmän tekemä tutkimus keskittyy datalähtöisten tiedonjalostusmenetelmien kehittämiseen erilaisten prosessien hallintaan ja parantamiseen, kuten esimerkiksi teollisuuden tuotantoprosesseihin.

Optimaalisesti ja taloudellisesti toimivat teolliset prosessit ovat useimmiten kestävämpiä ratkaisuja myös ympäristön näkökulmasta. Prosessi-informatiikan tutkimusryhmässä kehitetään datalähtöisiä tiedonjalostusmenetelmiä erilaisiin prosesseihin, esimerkiksi teollisuuden tarpeisiin. Käytännössä se tarkoittaa suurten datamassojen hallintaa ja analysointia, informaation muuttamista hyödylliseen muotoon sekä informaation hyödyntämisen helpottamista, kuten esimerkiksi visuaalisten esitystapojen kehittämistä. Teollisuusprosessien datalähtöinen kehittäminen edellyttää toimivaa analytiikkaa. Tutkimusryhmän toteuttaman data-analytiikan peruskivenä ovat toimivat ja vikasietoiset tiedonjalostusmenetelmät, kuten lineaariset ja epälineaariset mallinnus- ja optimointimenetelmät. Tutkimusryhmällä on runsaasti kokemusta erilaisista analysointi- ja visualisointitekniikoista, joita voidaan hyödyntää erityisesti teollisuuden piirissä toteutettavassa analytiikassa.

Huom. Ryhmälle on tulossa verkkosivut lähiaikoina.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

15.05.2004 -

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit