Tarkenna hakuasi

Rajojen moniulotteisuus ja perinne profiilikuva

Rajojen moniulotteisuus ja perinne

Projekti
01.01.2022 - 31.12.2025
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Rajojen moniulotteisuus ja perinne rahoittajan logo

Koko nimi:
Rajojen moniulotteisuus ja perinne: Rajojen ulottuvuudet perinneaineistoissa monitieteisesti ja taiteellisesti tarkasteltuina

Hankkeessa tarkastellaan tutkimuksen ja taiteen keinoin rajojen moniäänisyyttä ja moniulotteisuutta perinteen näkökulmasta.

Millaisia käsityksiä rajoista perinteen, folkloren yhteydessä esiintyy? Miten ja mitä rajojen erilaisista olomuodoista on tiedetty ja kerrottu, vai ovatko rajat olleet selvä ja tuttu asia? Tässä hankkeessa tarkastelen sitä, miten rajoja on hahmotettu perinteiden yhteydessä muutenkin kuin vain valtioiden välisinä maantieteellisinä linjoina. Tavoitteeni on selvittää rajojen moniulotteisuuden ilmenemismuotoja ja syitä borderscapes-käsitteeseen tukeutuen muun muassa sosiokulttuurisen mukaan lukemisen ja poissulkemisen kannalta. Yhdistän tutkimukseeni taiteen tekemistä, joten pohdin aihetta ja sen tutkimista myös sarjakuvan tekemisen kautta. Taiteellisessa työskentelyssäni syvennyn esimerkiksi siihen, missä mielessä perinteisiin kytkeytyvät rajat näyttäytyvät tavallisina tai tavallisesta poikkeavina, tuttuina tai tuntemattomina. Haen ja pohdin taiteen kautta vaihtoehtoisia näkökulmia. Niinpä hankkeessa tekemäni sarjakuvat ja piirrokset liittyvät tutkimusaiheeseen, mutta ovat itsenäisiä taiteellisia tuotoksia, jotka viestivät aihepiiristä tiedeyleisöä laajemmalle. Hankeen tutkimuksellisten ja taiteellisten tulosten odotan kertovan siitä, millä tavoin ja miksi rajojen moniulotteisuus voi kytkeytyä perinteeseen, kuten myös siitä, millaista kulttuurista tietoa tällaisiin kytkentöihin liittyy. Työ nostaa esiin kulttuuristen jatkuvuuksien ja muutoksen sekä rajojen kietoutumisen aihepiiriä monin eri tavoin ja siten hankkeessa lähestytään kulttuurisiin kohtaamisiin liittyviä prosesseja omintakeisesti.

Hanke toteutetaan Karjalan tutkimuslaitoksessa vuosina 2022–2025.

Piirretty, roskia lakaiseva kaniinihahmo, jonka takaosa vasemmalla on erillään oikealla olevasta etuosasta. Väliin jää tyhjä tila, joka symbolisoi näkymäntöntä rajaa.

Rajojen moninaisuus? Kari Korolainen 2022.

PIIRROKSIA

Hankkeessa tehtyjä, aihepiiriä käsitteleviä piirroksia.

  • Taidepiirros, jossa piirroshahmo, kruunupäinen hauki ui tyhjää harmaata taustaa vasten.
    Painava kruunu. Kari Korolainen 2022.
  • Sarjakuva piirros, jossa lintufiguuri on törmännyt ja lävistänyt taivaankannen.
    Raja vastassa. Kari Korolainen 2022.

  • Akvarelli, jossa kaareva ekspressiivinen muoto.
    Savua ja lunta. Kari Korolainen 2022.

Avainsanat