Raskaudenaikainen ravitsemusinterventiotutkimus (IDDP)

Tutkimusryhmä

IDDP-tutkimuksen tarkoituksena on selvittää ravitsemusintervention vaikutusta raskaudenaikaiseen painonnousuun ja gestaatiodiabeteksen (GDM) ilmaantuvuuteen odottavilla äideillä, joiden painoindeksi (BMI) on 25 tai enemmän.

Tutkimustulosten avulla voidaan kehittää ravitsemusohjausta ylipainoisille odottaville äideille sekä vähentää ylipainon ja raskausdiabeteksen aiheuttamia riskejä. Tutkimustietoa voidaan hyödyntää äidin ja syntyvän lapsen terveyden edistämisessä, joka koskee niin raskaus- ja synnystysaikaa kuin heidän myöhempää elämäänsä.

Tutkimus toteutetaan yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston hoitotieteen laitoksen sekä kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön tutkijoiden toimesta. Tutkimuksesta vastaa tutkijatohtori, TtT Reeta Lamminpää.