Tarkenna hakuasi

ReTra profiilikuva

ReTra

Tutkimusryhmä
01.01.2018 -
Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

Johtajat

Tutkimme monikielisen viestinnän roolia tutkimustyössä ja tutkimusprosessin liittyvää translatorisuutta eli toimintaa, jossa alun perin yhdellä kielellä ilmaistua sisältöä muokataan siten, että vastaava sisältö on esitetty jollain toisella kielellä. Meitä kiinnostavat ammattimaisen käännös- ja tulkkaustoiminnan lisäksi monet kieltenvälisen viestinnän muodot, joissa toimijana usein on tutkija itse. Tutkimuksen ohella meitä kiinnostaa koulutus, ja järjestämme vuosittain Sosiaalisten ja kulttuuristen kohtaamisten (SCE) tohtoriohjelmassa kurssin, joka harjaannuttaa tutkijaa tutkimustyöhön liittyvään kääntämiseen.

Olemme saaneet Koneen Säätiön rahoituksen 2024–2027 hankkeelle ”Monikielisyys ja kääntäminen muuttuvassa tutkijan työssä: käytännöllisiä ja tieteenfilosofisia näkökulmia”.

 

 

Rahoittaja 2024–2027

Avainsanat