Tarkenna hakuasi

Rurality, welfare and everyday life profiilikuva

Rurality, welfare and everyday life

Tutkimusryhmä

SELECTION OF PUBLICATIONS:
Kattilakoski, M. & Sireni, M. (2020) Koettu arjen hyvinvointi ja sen murtumat maaseudun naisten kertomuksissa. Maaseutututkimus 28: 1, 7-28.

Sireni, M. & Kattilakoski, M. (2019) Visioita älyliikenteestä ja kertomuksia liikkumisen arjesta harvaan asutulla maaseudulla. Terra 131: 3, 153-163.

Sireni, M. (2019) Kokemuksia opiskeluhuollon palveluiden integroimisesta Etelä- ja Pohjois-Karjalassa. Focus Localis 47: 1, 64-82.

Rantamäki, N. & Kattilakoski, M. (2017) Local Welfare Systems in Rural Finland as a Representation of Sustainable Development. Teoksessa: Matthies, A-L. & Närhi, K. (toim.) The Ecosocial Transition of Societies: The Contribution of Social Work and Social Policy. London & New York: Routledge. s. 174–189.

Kattilakoski, M. & Rantamäki, N. (2016) Maaseudun paikalliset hyvinvointijärjestelmät kansallisen hyvinvointipolitiikan kontekstissa. Teoksessa: Luoto, I., Kattilakoski, M. & Backa, P. (toim.) Näkökulmana paikkaperustainen yhteiskunta. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja, Alueiden kehittäminen 25/2016, 89–108.

Kattilakoski, Mari (2015) Kylien yhteisöllinen palvelutuotanto – paikallista hallintaa palvelujärjestelmämuutoksessa. Maaseudun Uusi Aika, Vol. 23, No. 1, 19–36.