Tarkenna hakuasi

Ryhmienvälisiä suhteita ja paikallisia kohtaamisia – Maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisten nuorten mielikuvia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa profiilikuva

Ryhmienvälisiä suhteita ja paikallisia kohtaamisia – Maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisten nuorten mielikuvia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa

Projekti
01.01.2023 - 31.12.2026
Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Ryhmienvälisiä suhteita ja paikallisia kohtaamisia – Maahanmuuttajataustaisten ja suomalaisten nuorten mielikuvia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa rahoittajan logo

Koneen Säätiö

Johtajat

Yhteyshenkilöt

Tutkimushankkeessa tarkastellaan Ukrainasta ja Lähi-Idästä Savoon muuttaneiden nuorten ja Savossa asuvien suomalaisten nuorten mielikuvia ja kokemuksia toisistaan, elämästään ja tulevaisuudestaan monikulttuurisessa Savossa. Tutkimuksessa tarkastellaan, miten mielikuvat toista kulttuuritaustaa edustavasta ryhmästä ja paikalle (Savo) annetut merkitykset kietoutuvat ryhmien välisiin suhteisiin. Tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä toimivat sosiaalisten representaatioiden teoria, sosiaalisen identiteetin teoria ja sosiaalipsykologinen paikkatutkimus.

Taidelähtöinen työskentely taidetyöpajoissa toimii eri taustoista tulevien nuorten kohtaamispaikkana ja tutkimusaineiston tuottamisen menetelmänä. Taidelähtöisiin tutkimusmenetelmiin yhdistetään kansalaistieteen lähestymistapaa, jolloin nuoret ovat kanssatutkijoita ja osallistuvat esimerkiksi aineiston analysoimiseen, työpajojen tuotoksia esittelevien näyttelyiden rakentamiseen ja tutkimustuloksista tiedottamiseen.

Hanke tuo esille nuorten äänen, edistää eri kulttuuritaustoista tulevien nuorten vuorovaikutusta ja tukee heidän yhteiskunnallista osallistumistaan.

Tutkimushankkeen johtajana toimii sosiaalipsykologian yliopistonlehtori Jari Martikainen (Itä-Suomen yliopisto). Tutkimusryhmässä työskentelevät väitöskirjatutkijat Hadi Farahani (sosiaalityö, Itä-Suomen yliopisto) ja Katja Lötjönen (sosiaalipsykologia, Itä-Suomen yliopisto) ja tutkijatohtorit Jennifer de Paola (sosiaalipsykologia, Helsingin yliopisto) ja Helena Rovamo (sosiaalipsykologia, Itä-Suomen yliopisto). Taiteellista toimintaa koordinoi ja ohjaa kuvataideopettaja Mari Puttonen (Siilinjärven kansalaisopisto).

Tutkimushankkeen rahoittaa Koneen Säätiö.