Saimaannorppatutkimus

Tutkimusryhmä

Saimaannorppatutkimus luo tieteellistä pohjaa suojelutyölle

Itä-Suomen yliopiston (UEF) ympäristö- ja biotieteiden laitoksen saimaannorppatutkimus luo tieteellistä pohjaa suojelutyölle. Tutkimusryhmä tutkii norpan biologiaa, arvioi eri uhkatekijöitä sekä luo uusia menetelmiä suojelun ja seurannan kehittämiseksi. Tutkimustuloksille on suoria sovellutuksia norpan suojelussa. Kalanpyydyskuolleisuus, muuttuva elinympäristö (erityisesti ilmastonmuutos), kannan elinvoimaisuus sekä seuranta- ja suojelumenetelmien kehitystyö ovat keskeisinä elementteinä eri tutkimushankkeissa. Saimaannorppatutkimus myös ylläpitää saimaannorpan kudospankkia nykyisiä ja tulevia tutkimus- ja opetustarpeita varten.