Tarkenna hakuasi

Sarkopeniaprojekti profiilikuva

Sarkopeniaprojekti

Projekti
Päättynyt 01.01.2023 - 31.12.2023
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Johtajat

Ikääntyminen lisää merkittävästi tuki- ja liikuntaelimistön sairauksia, jotka puolestaan aiheuttavat kohonneita terveydenhuollon kustannuksia.

Sarkopenia eli lihaskato on yksi vanhenemiseen liittyvistä tiloista ja ne ovat viimevuosina saaneet merkittävää huomiota vanhempaan väestöön liittyvissä tutkimuksissa. Kuopion sarkopeniaprojektissa tutkitaan lihaskadon diagnostiikka, riskitekijöitä, sekä vanhuuden hauraus raihnaistumisoireyhtymää (HRO) eli dynapeniaa. Hanke pohjautuu väestöpohjaiseen 25-vuoden seurantatutkimukseen (OSTPRE, n=14 220) ja nuoreen referenssiväestöön (KSRP, n = 400).

Hankkeessa on kolme päätutkimuslinjaa:

  • uudet sarkopenian diagnostiset menetelmät
  • sarkopenian ja dynapenian riskitekijät
  • sarkopenian ja dynapenian seuraukset

Kuopio Sarcopenia Reference Population (KSRP)

KSRP-tutkimuksen väestö (20-40 vuotiaat perusterveet naiset) kerättiin vuosina 2011-2014. Tarkoituksena oli määrittää sarkopenian diagnostiikassa tarvittavien parametrien (lihasmassa ja -voima) viitearvot. Tutkimusotos kerättiin Itä-Suomen yliopiston, Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Savonia ammattikoulun opiskelijoista ja työntekijöistä. Tutkittaville suoritettiin lihasmassan määritys DXA menetelmällä ja puristusvoimamittaus. Lisäksi tutkittavilta kysyttiin yleiseen terveydentilaan ja liikuntatottumuksiin liittyviä tietoja kyselylomakkeilla.

Yhteistyö