Tarkenna hakuasi

Savilahti – monialainen koulutus ja osaaminen profiilikuva

Savilahti – monialainen koulutus ja osaaminen

Tutkimusryhmä
01.01.2021 -
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Savilahti – monialainen koulutus ja osaaminen (SIPEC) on monitieteinen tutkimusryhmä, jossa tutkimme monialaista yhteistyöosaamista sosiaali- ja terveysalalla Pohjois-Savossa. Tutkimme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten ja opiskelijoiden monialaiseen oppimiseen ja työskentelyyn liittyviä tarpeita, asenteita, kokemuksia sekä oppimista ja osaamista. Tavoitteena on myös selvittää, miten sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden identiteetti rakentuu monialaisen opetuksen aikana. Lisäksi tavoitteena on kartoittaa, millaisia edistäviä ja vaikeuttavia tekijöitä yhteisen tiedon rakentamiselle on sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten mielikuvissa. Lisäksi selvitämme voiko monialaisen yhteistyön koulutusta kehittämällä vaikuttaa tapaan tehdä monialaista yhteistyötä.

Avainsanat