Selvitys Suomen psykiatrisista eristystiloista

01.10.2020 - 31.05.2023

Tutkimusryhmä

Selvityksen tavoitteena on kerätä perustiedot kaikista Suomen psykiatrisista eristyshuoneista ja näin muodostaa kokonaiskuva eristyshuoneiden fyysisestä ympäristöstä, sisustuksesta ja varustelusta.

Selvityksen tavoitteena on kerätä perustiedot kaikista Suomen psykiatrisista eristyshuoneista ja näin muodostaa kokonaiskuva eristyshuoneiden fyysisestä ympäristöstä, sisustuksesta ja varustelusta. Tietoa hyödynnetään uusien sairaalarakennusten suunnittelussa ja toteutuksessa sekä arvioitaessa Suomalaisen psykiatrisen sairaalahoidon laatua. Selvitys tehdään yhdessä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Turun yliopiston maantieteen osaston kanssa.