Silmälääketutkimusryhmä

Tutkimusryhmä

Silmälääketutkimusryhmä kehittää uusia teknologioita silmän etu- ja takaosan kohdennettuun ja pitkäkestoiseen lääkeantoon. Lisäksi ryhmässä kehitetään tietokonepohjaisia työkaluja silmän farmakokinetiikan ja –dynamiikan ymmärtämiseksi. Kehitetyt työkalut nopeuttavat silmälääkkeiden kehitystä, alentavat kustannuksia ja vähentävät eläinkokeiden määrää.

Read more in English.

Ryhmän kuvaus

Ryhmän jäsenet - UEF