Tarkenna hakuasi

Sonic Move - Ihmisen liikkeen luova ja ekspressiivinen sonifikaatio profiilikuva

Sonic Move - Ihmisen liikkeen luova ja ekspressiivinen sonifikaatio

Projekti
01.02.2023 - 30.09.2025
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Business Finland

Muut rahoittajat

päärahoittaja: Business Finland, osarahoittajat: Genelec Oy, Taustamarkkinat BGMT Oy

Johtajat

Sonic Move -Ihmisen liikkeen luova ja ekspressiivinen sonifikaatio -projekti (VTT, Aalto, UEF)

Hankkeen käyttötapaus, syksy 2023, Tanssiteatteri Minimi, Biodatasonaatti.

Projektissa tutkitaan ihmiskehon liikkeiden käyttöä ääni- ja tuntopalautteen synteesissä ja sen käyttöä tanssi- ja kuntoutussovelluksissa. Kehon liikkeet voidaan mitata hyvin tarkasti esimerkiksi monikamerajärjestelmillä. Kun liiketieto yhdistetään äänisynteesiin, voidaan luoda ääniympäristöjä, joissa esimerkiksi käsien liikkeen nopeus voidaan yhdistää äänen korkeuteen. Näin kehon liike on aistittavissa sekä näkö- että kuuloaisteilla. Tätä moniaistista ratkaisua pyritään soveltamaan projektissa tanssitaiteen ilmaisukeinona sekä mahdollisesti osana neurologista kuntoutusta.

 

Projektissa tehdään yhteistyötä ammattitanssijoiden ja koreografien kanssa. Tavoitteena on tuottaa tanssiesityksiä, joissa ääni- ja tuntopalautteet ovat olennainen osa kokemusta. Keskeinen osa projektia on äänisuunnittelu, jossa yhdessä koreografien ja tanssijoiden kanssa pyritään löytämään erilaisia äänenvärejä ja -tyylejä liikkeisiin. Näitä voi olla esimerkiksi luonnon äänet: vesi, tuuli, ja eläinten äänet, jotka vastaavat dynaamisesti kehon liikkeisiin. Myös tuntopalaute pyritään mukauttamaan sekä liikkeisiin että ääneen. Tuntopalaute voidaan esittää myös yleisölle istuimen tai tyynyn avulla. Näitä projektiin saadaan in-kind partnerin toimesta.

Projektin tuottamia ääni- ja tuntopalauteratkaisuja voidaan hyödyntää tanssikoreografien työssä jatkossa sekä yrityspartnereiden tuotekehityksessä. Ratkaisuilla voidaan lisätä tanssin immersiivisyyttä, saada lisää katsojia tanssiesityksiin ja tehdä yrityspartnereiden tuotteita kilpailukykyisemmäksi. Lisäksi projekti tuo yhteen poikkitieteellisen asiantuntijaryhmän, jotka hyötyvät toisistaan.

Yhteistyö

Avainsanat