Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishanke, 2020-2023

01.09.2020 - 30.06.2023

Tutkimusryhmä

Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishankkeessa edistetään sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointia yksilö- ja työyhteisötason työhyvinvointiohjelmilla. Hankkeen toteuttajana on Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos yhteistyökumppanina Turun yliopisto, hoitotieteen laitos ja Itä-Suomen yliopisto, sovelletun fysiikan laitos sekä Ammatilliset opettajat AO ry. Hanke on saanut Työhyvinvointirahaston (OAJ) rahoituksen vuosille 2021-23.

Rahoittaja(t)

Päärahoittaja

Työhyvinvointirahasto (OAJ)

Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointia. Hanke on kaksiosainen, josta ensimmäinen osa toteutettiin syksyllä 2020 kansallisena poikkileikkaustutkimuksena (n=552) kartoittaen laajasti sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien opettajien työhyvinvoinnin tilaa ja kehittämistarpeita. Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishankkeen toisessa vaiheessa kehitetään opettajien päivittäistyöhön soveltuvat yksilötason ja työyhteisötason työhyvinvointiohjelmat. Ohjelmien tavoitteena on ylläpitää ja edistää ammatillisten opettajien työhyvinvointia edistäviä toimintoja työn arjessa lisäten yksilön omia sekä työyhteisön voimavaroja opetusalan organisaatioissa. Tutkimus- ja kehittämishankkeessa tuotettuja ja testattuja työhyvinvointiohjelmia voidaan jatkossa soveltaa eri koulutusaloilla ja -asteilla.

Tämä hanke on myös osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston, hoitotieteen laitoksen Occupational Well-being in Education (OWE) –tutkimuskokonaisuutta, joka sisältää myös terveysalan opettajien työhyvinvointitutkimuksen Virossa (2021-23) ja tutkimusyhteistyön peruskoulun henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi Liettuassa (2019-20). Näin tämä Suomessa toteutettava opettajien työhyvinvointihanke ja sen tulokset ja toimintamallit tuottavat myös uutta tietoa kansainväliseen hankekokonaisuuteen. Hankkeen toteuttajana on Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos yhteistyökumppanina Turun yliopisto, hoitotieteen laitos ja Itä-Suomen yliopisto, sovelletun fysiikan laitos sekä Ammatilliset opettajat AO ry. Hanke on saanut Työhyvinvointirahaston (OAJ) rahoituksen vuosille 2021-23.

Tutkimusryhmä (Itä-Suomen yliopisto): Professori Terhi Saaranen (tutkimusjohtaja), Hoitotieteen laitos; Projektitutkija Anneli Vauhkonen, Hoitotieteen laitos, Professori Kirsi Honkalampi, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto

 

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2020 - 30.06.2023

Ryhmän jäsenet - UEF