Tarkenna hakuasi

Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishanke, 2020-2023 profiilikuva

Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishanke, 2020-2023

Projekti
Päättynyt 01.09.2020 - 30.06.2023
Hoitotieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Työhyvinvointirahasto (OAJ)

Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishanke, 2020-2023 rahoittajan logo

Johtajat

Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena on edistää sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointia. Hanke on kaksiosainen, josta ensimmäinen osa toteutettiin syksyllä 2020 kansallisena poikkileikkaustutkimuksena (n=552) kartoittaen laajasti sosiaali- ja terveysalalla työskentelevien opettajien työhyvinvoinnin tilaa ja kehittämistarpeita. Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishankkeen toisessa vaiheessa kehitetään opettajien päivittäistyöhön soveltuvat yksilötason ja työyhteisötason työhyvinvointiohjelmat. Ohjelmien tavoitteena on ylläpitää ja edistää ammatillisten opettajien työhyvinvointia edistäviä toimintoja työn arjessa lisäten yksilön omia sekä työyhteisön voimavaroja opetusalan organisaatioissa. Tutkimus- ja kehittämishankkeessa tuotettuja ja testattuja työhyvinvointiohjelmia voidaan jatkossa soveltaa eri koulutusaloilla ja -asteilla.

Tämä hanke on myös osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston, hoitotieteen laitoksen Occupational Well-being in Education (OWE) –tutkimuskokonaisuutta, joka sisältää myös terveysalan opettajien työhyvinvointitutkimuksen Virossa (2021-23) ja tutkimusyhteistyön peruskoulun henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämiseksi Liettuassa (2019-20). Näin tämä Suomessa toteutettava opettajien työhyvinvointihanke ja sen tulokset ja toimintamallit tuottavat myös uutta tietoa kansainväliseen hankekokonaisuuteen. Hankkeen toteuttajana on Itä-Suomen yliopisto, hoitotieteen laitos yhteistyökumppanina Turun yliopisto, hoitotieteen laitos ja Itä-Suomen yliopisto, sovelletun fysiikan laitos sekä Ammatilliset opettajat AO ry. Hanke on saanut Työhyvinvointirahaston (OAJ) rahoituksen vuosille 2021-23.

Tutkimusryhmä (Itä-Suomen yliopisto): Professori Terhi Saaranen (tutkimusjohtaja), Hoitotieteen laitos; Projektitutkija Anneli Vauhkonen, Hoitotieteen laitos, Professori Kirsi Honkalampi, Kasvatustieteiden ja psykologian osasto; Yliopistotutkija Mika Tarvainen, Sovelletun fysiikan laitos

 

Ajankohtaista

Yhteistyö

Yhteistyössä

Rahoittaja

OAJ:n Työhyvinvointirahaston rahoitus vuosille 2021-2023

 

 

Konferenssijulkaisut

Vauhkonen, A., Kommusaar, J., Kangasniemi, M., Honkalampi, K., Mikiver, M., Linde, S., Saaranen, T. (2022). Occupational Well-being Development in Social and Health Care Education. Nordic Forum for Nurse Educators (NFNE 2022). Turku.

Rinne, J., Leino‐Kilpi, H., Saaranen, T., Pasanen, M., Vauhkonen, A., & Salminen, L. Opettajien työhyvinvointi sosiaali- ja terveysalalla – voimavarat suhteessa työn kuormitukseen. HTTS 2022. XVII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Oulu.

Saaranen, T., Honkalampi, K., Salminen, L., Azimirad, M., & Vauhkonen, A., (2022). Social and health care educators’ occupational well-being – A quantitative cross-sectional study in Finland. 24th IUHPE World Conference on Health Promotion.

Vauhkonen, A., Saaranen, T., Rautiainen, I., Honkalampi, K., Rinne, J., & Salminen. L. (2022). Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi koronapandemian alkuvaiheessa syksyllä 2020. HTTS 2022. XVII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Oulu.

Vauhkonen, A., Salminen, L., Honkalampi, K., Rinne, J., Saaranen, T. (2022). Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishanke, 2020–2023. HTTS 2022. XVII Kansallinen hoitotieteellinen konferenssi, Oulu.