Tarkenna hakuasi

SOTE-vaikuttavuuskeskus -hanke profiilikuva

SOTE-vaikuttavuuskeskus -hanke

Projekti
Päättynyt 01.01.2021 - 30.09.2021
Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston yhteistyönä käynnistyi vuodenvaihteessa 2020–2021 projekti kansallisen sote-vaikuttavuuskeskuksen toimintasuunnitelman laatimiseksi. Suunnitelmassa määritetään vaikuttavuuskeskuksen rooli ja toimintatavat osana suomalaista sote-asiantuntijaverkostoa. Tavoite on, että keskus tuo lisäarvoa ja uudenlaisia ratkaisuja vaikuttavuus- ja kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa ja sote-palveluiden kehittämisessä. Toimintasuunnitelmassa on tavoitteena myös määrittää vaikuttavuuskeskuksen pitkäaikainen rahoitus siten, että sen toiminta on kestävällä pohjalla.

Johtajat

Vaikuttavuuskeskus kokoaa alan toimijat: yliopistot, tutkimuslaitokset, yritykset ja muut toimijat verkostoksi siten, että voidaan tuottaa kokonaisvaltaisempaa vaikuttavuus- ja kustannus-vaikuttavuustietoa päättäjille, ammattilaisille ja kehittäjille. Tavoitteena on tukea yhteiskunnan kestävää kehitystä varmistamalla resurssien suuntaaminen kustannusvaikuttavalla tavalla.

Hankkeen päätavoitteet ovat:

  1. Tuottaa parempaa vaikuttavuustietoa palvelujärjestelmän kehittämiseen kaikilla sen eri tasoilla
  2. Saada aikaan laajempia tutkimushankkeita aiheesta ja menestyä nykyistä paremmin kansainvälisessä kilpailussa rahoituksessa
  3. Tukea hyvinvointi- ja terveysalan kasvuyrityksiä vaikuttavien markkinaratkaisuiden kehittämisessä
  4. Auttaa ammattihenkilöitä, johtoa ja poliittisia päätöksentekijöitä haasteellisissa strategissa päätöksissä koskien niukkojen resurssien kohdentamista perustellulla ja eettisesti kestävällä tavalla

Vaikuttavuuskeskuksen tavoitteet tukevat sekä palvelujärjestelmän kehittämistä kansalaisten näkökulmasta että parantavat Suomen kansainvälistä kilpailukykyä. Väestön ikääntyessä palvelujärjestelmään kohdistuu paineita sekä rahoituksen että palvelutarpeen näkökulmista ja vaikuttavuus on kestävimpiä perusteita palveluiden suunnittelulle ja yhdenvertaiselle kohdentamiselle.

Suunnitelma:

Tavoitteena on laatia vaikuttavuuskeskuksen toimintasuunnitelma, jossa määritetään vaikuttavuuskeskuksen toiminta osana suomalaista sote-asiantuntijaverkostoa siten, että se tuo lisäarvoa ja uudenlaisia ratkaisuja kustannusvaikuttavuustiedon hyödyntämiseen päätöksenteossa ja sote-palveluiden kehittämisessä. Toimintasuunnitelmassa on tavoitteena myös määrittää vaikuttavuuskeskuksen pitkäaikainen rahoitus siten, että toiminta on kestävällä pohjalla.

Projektiin sisältyy lyhyt valmisteluvaihe, jossa kootaan projektin ohjausryhmä (STM, THL, KELA, SHPt, kunnat, yliopistot, yritykset) ja organisoidaan toiminta. Varsinainen projekti on jaettu neljään työpakettiin:

  1. Vaikuttavuuteen liittyvien toimijoiden verkoston kartoittaminen sekä odotusten/tavoitteiden tarkempi määrittely
  2. Vaikuttavuuskeskuksen toimintamallin ja organisoitumisen suunnittelu
  3. Rahoitus- ja liiketoimintamalli
  4. Toimintasuunnitelman muodostaminen

Ajankohtaista

Yhteistyö

Avainsanat