Soveltava tilastotiede ja tilastollinen koneoppiminen

06.10.2017 -

Tilastotieteen sovellukset erityisesti metsä- ja ympäristötieteissä sekä tilastollisen koneoppimisen sovellukset mm. puhujantunnistuksessa.

Sovelletussa tilastotieteessä tutkimus liittyy metsäbiometriaan sekä ryhmittyneiden, spatiaalisesti ja ajan suhteen riippuvien aineistojen analyysiin. Metsäbiometriassa tutkitaan mm. spatiaalisten pisteprosessien ja stokastisen geometrian sovelluksia metsäninventoinneissa. Riippuvien aineistojen analyysissä sovelluksia ovat mm. kammiomittauksiin perustuvien soiden kasvihuonekaasunvaihdon mallintaminen. Tilastollisen koneoppimisen tutkimus keskittyy tilastolliseen mallintamiseen massiivisisesta aineistomassasta, tyypillisen aineiston koko on noin 0.5TB. Yleisenä tavoitteena on tuottaa yleistyvä malli jolla voidaan suorittaa tunnistusta aineistolle mitä ei ole vielä kerätty. Ryhmässä on aikaisemmin keskitytty tunnistustehtäviin puhesignaalista, kuten automaattinen puhujan- ja kielentunnistus. Nyttemmin käsiteltävinä tietotyyppeinä ovat puheen lisäksi kuva, videot ja teksti ja myös molekyylibiologiset aineistot.
Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

06.10.2017 -

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit