Tarkenna hakuasi

SustAgeable: Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa profiilikuva

SustAgeable: Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa

Projekti
01.10.2021 - 30.09.2027
Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

SustAgeable: Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa rahoittajan logo SustAgeable: Taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys läpi ajan ja alueiden ikääntyvässä yhteiskunnassa rahoittajan logo

SustAgeable-hanketta toteutetaan konsortiossa, johon kuuluvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Labore, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), Eläketurvakeskus (ETK), Itä-Suomen yliopisto, Helsingin yliopisto ja MDI. Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Konsortion johtajana toimii Maria Vaalavuo ja työpaketin 5 johtajana Ismo Linnosmaa.

Johtajat

SustAgeable-hankkeen työpaketissa 5 tarkastellaan ikääntymisen ja sosiaali- ja terveydenhuollon menojen yhteyttä sekä keinoja, joilla menojen kasvua voidaan hillitä alueellisesti ja koko maan tasolla Suomessa. Pyrimme ehdottamaan tapoja lieventää kustannusten nousua oikeudenmukaisilla tavoilla, jotka edistävät sekä taloudellista että sosiaalista kestävyyttä.

Väestön ikääntymisen odotetaan lisäävän terveydenhuollon ja pitkäaikaishoidon menoja, mikä vaarantaa järjestelmän taloudellisen kestävyyden Suomessa sekä kansallisesti että paikallisesti. Väestön ikääntymisestä johtuen terveydenhuoltomenojen BKT-osuuden ennustetaan kasvavan 6,1 prosentista 6,9 prosenttiin vuodesta 2016 vuoteen 2070. Pitkäaikaishoidon menojen kasvu on tätäkin suurempi: niiden odotetaan lähes kaksinkertaistuvan samalla aikavälillä.

Aiemmissa tutkimuksissa on sekä haastettu väitettä iästä terveydenhoitomenojen kasvua selittävänä tekijänä että todettu sen olevan tärkeä tekijä. Tällaiset tulokset ovat kriittisiä politiikan suunnittelulle, kun niitä käytetään tulevien terveydenhuoltobudjettien tason asettamisessa. Tämä tekee ikääntymisen vaikutuksista menojen kasvuun oleellisen tärkeän kysymyksen.

Tiedostot

1 kappaletta