Takaisin kohti lajienvälisyyttä - suullisen kansanperinteen, muistitiedon ja populaarikulttuurin posthumanistiset tulkinnat

Päättynyt. 01.01.2019 - 28.02.2022

Tutkimusryhmä

Hankkeessa tarkastellaan ihmisen ja ihmistä ympäröivän ja läpäisevän luonnon suhdetta folkloristisen (perinteentutkimus, kansanrunoudentutkimus) tutkimusperinteen tarjoamin välinein ja aineistoin. Hankkeen julkaisut koostuvat tieteellisista artikkeleista, ääniteoksista ja niitä taustoittavista aineistoista, joihin kootaan kunkin teoksen tematiikkaa syventävää materiaalia esimerkiksi kouluopetusta varten. Erityisenä tutkimuskysymyksenä on arkaaisen luontosuhteen muuttuminen modernisaation ja teollistumisen myötä nykyajan nostalgiseksi, kriittiseksi tai välinpitämättömäksi luontosuhteeksi. Suomalaisen kulttuurin arkaaisinta kerrostumaa kuvaa arkistoihin tallennetty folklore, jonka tulkinta posthumanistisessa kehyksessä tarjoaa mahdollisuuksia myös folklorististen näkökulmien uudistamiseen (esimerkkinä uusin kansainvälinen uskomustarinoiden tutkimus). Muuttuvaa luontosuhdetta kuvastaa arkistoihin ammattikuntaperinteenä tallennetty muistitieto, jonka kuvauksia luontosuhteen muutoksista tulkitaan tarkan lähiluennan ja mikrohistorian keinoin. Nykyihmisen luontosuhteen kuvauksena tarkastellaan populaarikulttuurin dystooppista kuvastoa ja aikalaishistoriaa kuvaavia kokemuskuvauksia, esimerkiksi narratiiveja tuotantotiloilta. Uusien lähdeaineistojen, uusien tulkintatapojen ja uudenlaisten julkaisemisen tapojen avulla pyritään herättämään
suomalaisten kiinnostusta oman luontosuhteensa perustoihin samalla muistaen, että suomalaisuutta ei voi tänä päivänä ymmärtää enää poissulkevasti, vaan lähtökohtaisesti monikulttuurisena ja kansainvälisenä. Folkloren ilmiöt ovat parhaita todisteita siitä, että mielikuvat eivät kunnioita valtioiden rajoja. Taloudellinen modernisaatio ja dystooppinen ymmärrys maailman tulevaisuudesta vaativat nekin asioiden tarkastelemista kansakuntaa laajemmassa kehyksessä.

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 01.01.2019 - 28.02.2022

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit

Linkit

Julkaisut

Tiedostot