Tarkenna hakuasi

Takaisin kohti lajienvälisyyttä - suullisen kansanperinteen, muistitiedon ja populaarikulttuurin posthumanistiset tulkinnat profiilikuva

Takaisin kohti lajienvälisyyttä - suullisen kansanperinteen, muistitiedon ja populaarikulttuurin posthumanistiset tulkinnat

Projekti
Päättynyt 01.01.2019 - 28.02.2022

Johtajat

  Hankkeessa tarkastellaan ihmisen ja ihmistä ympäröivän ja läpäisevän luonnon suhdetta folkloristisen (perinteentutkimus, kansanrunoudentutkimus) tutkimusperinteen tarjoamin välinein ja aineistoin. Hankkeen julkaisut koostuvat tieteellisista artikkeleista, ääniteoksista ja niitä taustoittavista aineistoista, joihin kootaan kunkin teoksen tematiikkaa syventävää materiaalia esimerkiksi kouluopetusta varten. Erityisenä tutkimuskysymyksenä on arkaaisen luontosuhteen muuttuminen modernisaation ja teollistumisen myötä nykyajan nostalgiseksi, kriittiseksi tai välinpitämättömäksi luontosuhteeksi. Suomalaisen kulttuurin arkaaisinta kerrostumaa kuvaa arkistoihin tallennetty folklore, jonka tulkinta posthumanistisessa kehyksessä tarjoaa mahdollisuuksia myös folklorististen näkökulmien uudistamiseen (esimerkkinä uusin kansainvälinen uskomustarinoiden tutkimus). Muuttuvaa luontosuhdetta kuvastaa arkistoihin ammattikuntaperinteenä tallennetty muistitieto, jonka kuvauksia luontosuhteen muutoksista tulkitaan tarkan lähiluennan ja mikrohistorian keinoin. Nykyihmisen luontosuhteen kuvauksena tarkastellaan populaarikulttuurin dystooppista kuvastoa ja aikalaishistoriaa kuvaavia kokemuskuvauksia, esimerkiksi narratiiveja tuotantotiloilta. Uusien lähdeaineistojen, uusien tulkintatapojen ja uudenlaisten julkaisemisen tapojen avulla pyritään herättämään
  suomalaisten kiinnostusta oman luontosuhteensa perustoihin samalla muistaen, että suomalaisuutta ei voi tänä päivänä ymmärtää enää poissulkevasti, vaan lähtökohtaisesti monikulttuurisena ja kansainvälisenä. Folkloren ilmiöt ovat parhaita todisteita siitä, että mielikuvat eivät kunnioita valtioiden rajoja. Taloudellinen modernisaatio ja dystooppinen ymmärrys maailman tulevaisuudesta vaativat nekin asioiden tarkastelemista kansakuntaa laajemmassa kehyksessä.

  Yhteistyö

  • Koneen säätiö

   Rahoittaja

  Tiedostot

  1 kappaletta

  Avainsanat

  Julkaisut

  11 kappaletta