Tarkenna hakuasi

Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa profiilikuva

Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa

Projekti
Päättynyt 01.11.2022 - 30.04.2024
Kliinisen lääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta
Farmasian laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa rahoittajan logo Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa rahoittajan logo

Muut rahoittajat

Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa rahoittajan logo Terveys- ja hyvinvointiteknologia Kuopion ekosysteemisopimuksessa rahoittajan logo

Hanketta rahoitetaan Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).Hanketta toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Kuopio Health osk (päätoteuttaja) ja Savonia-ammattikorkeakoulu Oy ja Pohjois-Savon hyvinvointialue.

Yhteyshenkilöt

Vuoteen 2027 ulottuva Kuopion ekosysteemisopimuksen terveys- ja hyvinvointiteknologian strategisen painopistealueen visio on: ”Kuopion Savilahti – Euroopan kiinnostavin oppimis- ja innovaatioympäristö älykkäille terveyden ja hyvinvoinnin ratkaisuille.” Ekosysteemisopimuksen tavoitteena on mahdollistaa terveydenhuollon muutosta kestävään ja ennaltaehkäisevään suuntaan sekä luoda älykkäiden ratkaisujen kehittämisellä merkittävää liiketoimintaa. Tässä keskiössä on Kuopio Health – ekosysteemin kehittyminen Suomen johtavaksi tutkimus-, kehitys- ja innovaatioalustaksi terveysdatalähtöisille älykkäille ratkaisuille.

Tämän hankkeen tavoitteena on tuottaa konkreettisia toimenpiteitä matkalla kohti ekosysteemin visiota. Ekosysteemisopimuksessa mainittujen älykkäiden ratkaisujen osalta tavoitteena on luoda suunnitelma ekosysteemiin innovaatioaihioiden tukemiselle. Lisäksi tavoitteena on luoda yhteiskehittämisen kautta ehdotus tulosperusteisen ja datalähtöisen vaikuttavuusmallin rakentamiselle muistiterveyden edistämiseen ja muistisairauksien ennaltaehkäisyyn. Terveysdatan osalta hankkeen tavoitteena on kasvattaa ja parantaa terveys- ja hyvinvointidataan liittyvää yhteistyötä, luoda suunnitelma terveysdatan hyödyntämiselle ja ja kartoittaa kliinisessä lääketutkimuksessa käytettävä infrastruktuuri. Lisäksi hankkeessa tavoitellaan ekosysteemin näkyvyyden ja tunnettuuden kasvua kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeen tuloksena ekosysteemissä syntyvien innovaatioiden kypsyminen kohti kaupallistamista vauhdittuu, oppi- ja tutkimuslaitosten sekä elinkeinoelämän välinen yhteistyö tiivistyy, ja kansainvälistyminen edistyy. Hankkeen konkreettinen tulosaineisto koostuu kartoituksista, tiekartoista, toimenpide-ehdotuksista ja suunnitelmista, joiden avulla avoimen innovaatioekosysteemin toimintamalliin perustuvaa yhteistyötä viedään käytännössä eteenpäin.