Terveysalan opettajien työhyvinvoinnin kehittäminen Virossa -toimintatutkimushanke, 2021-2023

01.09.2021 - 30.06.2023

Tutkimusryhmä

Tässä toimintatutkimushankkeessa kehitetään terveysalan opettajien työhyvinvointia kansainvälisessä yhteistyössä.

Tämän toimintatutkimushankkeen tarkoituksena on kuvata ja arvioida terveysalan opettajien työhyvinvointia, kehittää terveysalan opettajien työhyvinvointia työyhteisölähtöisellä työhyvinvoinnin kehittämisinterventiolla ja arvioida kehittämisintervention vaikutuksia terveysalan opettajien työhyvinvointiin Virossa. Tämän kehittämisintervention odotetaan lisäävän työhyvinvoinnin kehittämistoimia yksilö- ja työyhteisötasolla, vähentäen työ kuormitusta ja edistäen työstä palautumista. Tulevaisuudessa interventiota voidaan soveltaa eri koulutusaloilla ja -asteilla.

Tämä hanke on myös osa laajempaa Itä-Suomen yliopiston, hoitotieteen laitoksen Occupational Well-being in Education (OWE) –tutkimuskokonaisuutta, joka sisältää myös Sosiaali- ja terveysalan opettajien työhyvinvointi Suomessa -tutkimus- ja kehittämishankkeen (2020-2023). Näin tämä Virossa toteutettava toimintatutkimushanke ja sen tulokset ja toimintamallit tuottavat myös uutta tietoa laajempaan hankekokonaisuuteen.

Partnerit: Itä-Suomen yliopisto, Hoitotieteen laitos (koordinoi) ja Tarton yliopisto, Hoitotieteen laitos sekä yhteistyökumppaneina Tarton Health Care College ja Tallinnan Health Care College.

Avainsanat

Ajanjakso

01.09.2021 - 30.06.2023

Ryhmän jäsenet - UEF

Yhteistyökumppanit