TIEKU - Tiedon käyttö kuntien toiminnassa ja valtion kuntia koskevassa päätöksenteossa

Tutkimusryhmä

TIEKU – Tiedon käyttö kuntien toiminnassa ja valtion kuntia koskevassa päätöksenteossa
Tutkimuksessa tarkastellaan kuntien toiminnassa sekä valtion kuntia koskevassa päätöksenteossa käytettävän tiedon sisältöjä, käyttötapoja, merkitystä ja sitä, vastaako saatavilla oleva tieto päätöksentekijöiden tiedontarpeisiin kunnissa. Lisäksi tutkimuksessa selvitetään eduskunnan eri valiokuntien, erityisesti hallintovaliokunnan, sivistysvaliokunnan, tarkastusvaliokunnan sekä sosiaali- ja terveysvaliokunnan, ja eri ministeriöiden kuntia koskevaan päätöksentekoon ja tiedonkäyttöön liittyvää toimintaa. Tutkimuksessa selvitetään myös tiedon sisältöjä ja alaa tiedonkäytön eri vaiheissa; valmistelussa, päätöksenteossa ja päätösten toimeenpanossa.
Tutkimusyhteistyökumppanit: Jyväskylä, Kangasala, Mikkeli, Muurame

Tutkimushankkeen rahoittaja: Kunnallisalan Kehittämissäätiö
Tutkimuksen kestoaika: 2/ 2020–12/2021.
Yhteystiedot: Vuokko Niiranen, YTT, HTL, professori (emerita), sosiaalihallintotiede
vuokko.niiranen@uef.fi