Tieto käyttöön: Koulupäivän aikainen ruokailu tänään ja huomenna

Päättynyt. 01.04.2020 - 31.05.2021

Tutkimusryhmä

Itä-Suomen yliopisto, THL, Ammattikeittiöosaajat ry ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu käynnistivät keväällä 2020 valtakunnallisen selvitystyön kouluaikaisen ruokailun nykytilanteesta ja välipalakäytäntöjen toteutustavoista. Samalla kartoitettiin EU:n komission rahoittaman koulujakelujärjestelmän (kouluhedelmätuen) tehokkaampaa hyödyntämistä ja soveltamistapoja sekä esiin tulleita haasteita tuen käyttämisessä.

Selvityksessä oli tavoitteena mallintaa kouluruokailun kustannusvaikutuksia kuntatalouteen tilanteessa, jossa kasvisten, hedelmien ja marjojen käyttö ja välipalojen säännöllinen tarjoaminen olisi kouluissa nykyistä laajempaa.

Tutkimuksen tarkoituksena oli myös tuottaa tietoa kouluaikaisen ruokailun merkityksestä osana oppilaiden tasapainoista ravitsemusta ja nostaa esille hyviä käytänteitä koululounaan ja välipalakäytäntöjen rytmittämisestä ja resursoinnista koulupäivän aikana. Tietoa voidaan hyödyntää koulupäivän uudistamisprosessin ja kouluruuan kehittämisohjelman valmistelun tukena.

 

Tutkimushankkeesta saadut tulokset

Selvitystyö tuotti kattavan kuvauksen kouluruokailun nykytilasta. Korkeintaan joka kymmenes oppilas syö päivittäin täysipainoisen koululounaan. Koulussa tarjottavien välipalojen tarjoamiskäytännöt vaihtelevat kuntien ja koulujen välillä. Tämä asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan asuinpaikkakunnasta riippuen. Vain joka neljäs kunta tarjoaa oppilaille maksuttoman välipalan koulupäivien kestäessä yli kolme tuntia lounaan jälkeen. Silloin tyypillisin tarjottu välipala sisältää juoman ja näkkileivän levitteellä. Koulujen kerhoissa tarjotut välipalat ovat todennäköisemmin täysipainoisia. Muut maksulliset välipalat voivat sisältää myös runsaasti suolaa, rasvaa ja lisättyä sokeria sisältäviä tuotteita.

Kouluruokailun kehitystyön ytimessä ovat peruskoulussa toteutettavan ruokakasvatuksen kehittäminen, moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen ja oppilaiden osallistaminen. Selvityksen pohjalta laadittiin 11 toimenpide-ehdotusta, jotka ovat jaettu laajuutensa
mukaisesti valtakunnan ja kunnan tasoille. Suurimmat uudistukset koskevat lainsäädäntöä ja resursseja. Lisäksi Suomen harrastamisen mallissa tulee huomioida täysipainoisten välipalojen tarjoaminen.

Ryhmän sivut

Avainsanat

Ajanjakso

Päättynyt. 01.04.2020 - 31.05.2021

Ryhmän jäsenet - UEF

Muut ryhmän jäsenet

 • Susanna Raulio, THL
  Susanna Raulio, THL
 • Marjut Huhtala, Amko
  Marjut Huhtala, Amko
 • Päivi Jämsen, Amko
  Päivi Jämsen, Amko
 • Teija Rautiainen, Xamk
  Teija Rautiainen, Xamk
 • Niina Rantakari, Xamk
  Niina Rantakari, Xamk