Tarkenna hakuasi

Tieto käyttöön: Koulupäivän aikainen ruokailu tänään ja huomenna profiilikuva

Tieto käyttöön: Koulupäivän aikainen ruokailu tänään ja huomenna

Projekti
Päättynyt 01.04.2020 - 31.05.2021

 

Tutkimushankkeesta saadut tulokset

Selvitystyö tuotti kattavan kuvauksen kouluruokailun nykytilasta. Korkeintaan joka kymmenes oppilas syö päivittäin täysipainoisen koululounaan. Koulussa tarjottavien välipalojen tarjoamiskäytännöt vaihtelevat kuntien ja koulujen välillä. Tämä asettaa oppilaat eriarvoiseen asemaan asuinpaikkakunnasta riippuen. Vain joka neljäs kunta tarjoaa oppilaille maksuttoman välipalan koulupäivien kestäessä yli kolme tuntia lounaan jälkeen. Silloin tyypillisin tarjottu välipala sisältää juoman ja näkkileivän levitteellä. Koulujen kerhoissa tarjotut välipalat ovat todennäköisemmin täysipainoisia. Muut maksulliset välipalat voivat sisältää myös runsaasti suolaa, rasvaa ja lisättyä sokeria sisältäviä tuotteita.

Kouluruokailun kehitystyön ytimessä ovat peruskoulussa toteutettavan ruokakasvatuksen kehittäminen, moniammatillisen yhteistyön vahvistaminen ja oppilaiden osallistaminen. Selvityksen pohjalta laadittiin 11 toimenpide-ehdotusta, jotka ovat jaettu laajuutensa
mukaisesti valtakunnan ja kunnan tasoille. Suurimmat uudistukset koskevat lainsäädäntöä ja resursseja. Lisäksi Suomen harrastamisen mallissa tulee huomioida täysipainoisten välipalojen tarjoaminen.

Avainsanat

Muut ryhmän jäsenet