Tarkenna hakuasi

TOTAL - Maaseudun talous, taloudellinen huoltovarmuus ja alueellinen elinvoima profiilikuva

TOTAL - Maaseudun talous, taloudellinen huoltovarmuus ja alueellinen elinvoima

Projekti
01.05.2024 - 30.04.2026
Karjalan tutkimuslaitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta
Historia- ja maantieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

Rahoittajat

Päärahoittaja

Maa- ja metsätalousministeriö on rahoittanut hanketta Maaseutupolitiikan neuvoston asettaman hankeryhmän esityksestä Makeran valtakunnallisiin maaseudun tutkimus- ja kehittämishankkeisiin suunnatuista rahoista.

TOTAL - Maaseudun talous, taloudellinen huoltovarmuus ja alueellinen elinvoima rahoittajan logo

Johtajat

Maaseudun paikallistalouksien organisoitumista ja kehittymistä on selitetty alueen sisäisten (endogeenisten) ja ulkoisisten (eksogeenisten) tekijöiden yhteisvaikutuksena. Maaseudun paikallistalouksiin vaikuttavia sisäisiä tekijöitä ovat paikalliset resurssit, joita alueella toimivat yritykset, kolmas sektori, julkisoikeudelliset toimijat ja maaseutualueiden asukkaat mobilisoivat omassa toiminnassaan. Ulkopuolisia tekijöitä ovat puolestaan ympäröivä kansainvälinen talous ja sen kehitys, läheisten kasvukeskusten talous, sekä Euroopan unionilta, valtiolta ja kunnilta alueelle suuntautuva kehittämisrahoitus ja tulonsiirrot. Maaseutututkimuksen kontekstissa tällaista endogeenisten ja eksogeenisten tekijöiden sekoittumista kuvataan neoendogeenisen kehittämisen käsitteellä. Ulkoisten ja sisäisten tekijöiden lisäksi maaseudun taloudessa vaikuttavat yhteydet ja osallisuus talouden ja yhteiskunnan verkostoissa. Maaseudun talouden kokonaiskuvan muodostamisessa tuleekin huomioida sekä ulkoiset että sisäiset tekijät, niiden suuruusluokka ja yhteyspinnat sekä merkitys maaseudun elinvoimalle.

TOTAL – Maaseudun talous, taloudellinen huoltovarmuus ja alueellinen elinvoima -tutkimushankkeessa muodostetaan kokonaiskuva maaseudun taloudesta, sen tilanteesta, toiminnasta, tulevaisuudennäkymistä sekä kytkennöistä taloudelliseen huoltovarmuuteen, että laajemmin kaupunkien ja alueiden elinvoimaan. Hankkeen tavoitteena on myös antaa välineitä ja esittää suosituksia maaseudun talouden paikkaperustaiseen kehittämiseen. Hankkeen tavoitteen saavuttamiseksi tutkimuksessa vastataan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

  • Mistä tekijöistä ja toimijoista maaseudun paikallistalouksien kokonaiskuva muodostuu?
  • Miltä maaseudun paikallistalouksien tila ja tulevaisuudennäkymät näyttävät?
  • Minkälaisia vaikutuksia maaseudun ennustetulla väestökehityksellä on taloudelliselle huoltovarmuudelle työvoiman saatavuuden, yritysten jatkuvuuden ja kehittämisen kautta?
  • Miten maaseudun talous kytkeytyy kaupunkien ja alueiden elinvoimaan ja talouteen?

Hankkeessa tuotettava tieto palvelee Maaseutupoliittisen kokonaisohjelman 2021–2027 toteuttamista. Erityisesti hanke tukee kokonaisohjelmassa määritettyjen maaseudun huoltovarmuuteen sekä kilpailukyvyn ja elinvoiman parantamiseen liittyvien toimenpiteiden toteuttamista, mutta tuloksia voidaan hyödyntää myös valtion säädösvalmistelussa sekä maaseutuvaikutusten arvioinnissa ja suunnittelussa eri sektoreilla.

Hanke on kaksivuotinen ja se toteutetaan Itä-Suomen yliopiston ja Luonnonvarakeskuksen yhteistyönä.

Ajankohtaista

Yhteistyö

Avainsanat