Tarkenna hakuasi

Translationaalinen hammaslääketiede profiilikuva

Translationaalinen hammaslääketiede

Tutkimusryhmä
09.05.2022 - 31.12.2026
Hammaslääketieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Ihmisen pintakudoksia kolonisoivien mikrobien, kuten bakteerien, virusten ja hiivojen, muodostamaa yhteisöä kutsutaan mikrobiomiksi. Mikrobiomin merkitys terveyden ylläpitäjänä ja mikrobiomin epätasapainotilan, ns. dysbioosin, yhteys kroonisiin sairauksiin on ollut viime vuosina tutkimuksen keskiössä. Erityisesti suolen mikrobiomia on tutkittu paljon, kun taas muiden pintakudosten osalta tutkimus on ollut vähäisempää.

Tutkimusryhmän tarkoituksena on tutkia suun mikrobiomin merkitystä sydän- ja verisuonisairauksien ilmentymisessä sekä mikrobiomin yhteyttä näiden sairauksien riskitekijöihin. Lisäksi tutkimme perimän, ympäristön ja elintapojen vaikutusta mikrobiomin lajikoostumukseen.

Mikrobiomi ei ole muuttumaton, vaan sen koostumukseen voidaan vaikuttaa. Kun tiedämme, millainen mikrobisto edistää suun ja sitä kautta koko elimistön terveyttä, voimme suunnata suun hoitoa yhä tehokkaammin ja yksilöllisemmin. Aikainen preventio tulee näkymään merkittävinä kustannussäästöinä terveydenhuollossa ja lisääntyneenä hyvinvointina.

Avainsanat