Tarkenna hakuasi

Työhyvinvointia ja terveyttä tukevat työaikaratkaisut kotihoitotyössä - 4T-tutkimus- ja kehittämishanke profiilikuva

Työhyvinvointia ja terveyttä tukevat työaikaratkaisut kotihoitotyössä - 4T-tutkimus- ja kehittämishanke

Projekti
Päättynyt 01.01.2019 - 31.12.2020
Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta
Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Filosofinen tiedekunta
Teknillisen fysiikan laitos, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta
Hoitotieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

Esittelykuva ryhmästä Työhyvinvointia ja terveyttä tukevat työaikaratkaisut kotihoitotyössä - 4T-tutkimus- ja kehittämishanke

4T-tutkimus- ja kehittämishankkeen tarkoituksena on selvittää vuorotyössä ja pidennetyssä (9-10 tunnin) työvuorossa kuormittumista ja työvuorosta palautumista suhteessa työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin vuorotyötä tekevillä hoitajilla. Hankkeen tavoitteena on selvittää miten pidennetty työvuoro on yhteydessä kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien kuormittumiseen ja työstä palautumiseen, työtehtävien organisointiin ja työn hallinnan tunteeseen. Lisäksi tavoitteena on tuottaa tietoa kotihoidossa työskentelevien lähihoitajien työhyvinvoinnista ja siihen yhteydessä olevista yksilöllisistä ja työhön liittyvistä tekijöistä. Hankkeessa myös kehitetään palautumista tukevia työvuoro- ja työaikaratkaisuja kunnalliseen kotihoitoon. Saatua tietoa voidaan käyttää kunnallisen kotihoidon toiminnan ja henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämisen tukena, mutta myös laajemmin soveltaen sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Tutkimus toteutetaan Itä-Suomen yliopistossa monitieteisenä yhteistyönä. Tutkimuksen toteutukseen osallistuvat hoitotieteen laitos, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, kasvatustieteiden ja psykologian osasto sekä sovelletun fysiikan laitos. Tutkimuksen vastuuhenkilönä toimii professori (työterveys) Kimmo Räsänen. Hanketta koordinoi kansanterveystieteen ja klinnisen ravitsemustieteen yksikkö.

Tutkimus toteutetaan Työsuojelurahaston myöntämällä tutkimus- ja kehittämisapuarahalla (rahoitus 1.1.2019-31.12.2020). Lisäksi tutkimusta rahoittavat Kuopion kaupunki ja Itä-Suomen yliopisto. Tutkimus- ja kehittämishankkeen alustavat tulokset ovat käytettävissä vuoden 2020 loppuun mennessä.

Avainsanat

4T

Muut ryhmän jäsenet